Výsledky 2. kola voleb do pedagogické komory akademického senátu 2. LF UK a UK

VÝSLEDKY 2. KOLA VOLEB DO PEDAGOGICKÉ KOMORY AKADEMICKÉHO SENÁTU 2. LF UK A AKADEMICKÉHO SENÁTU UK


AKADEMICKÝ SENÁT 2. LF UK (PEDAGOGICKÁ KOMORA)
 
Voleb se zúčastnilo celkem 148 voličů, tj. 65,7 % z celkového počtu 225.
Bylo odevzdáno 148 platných volebních lístků.

 

Pořadí   počet získaných hlasů
1. prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. 95
2. doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. 86
3. prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. 81
4. doc. Paed.Dr. Pavel Kolář 74
5. RNDr. Petr Blanický 69
6. doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. 62
7. doc. MUDr. Richard Škába, CSc. 61
8. doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. 60
9. doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. 58
10. doc. MUDr. Petr Kavan 58
11. doc. PhDr. Jana Kocourková 56
12. doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc. 56

13. doc. MUDr. Richard Průša, CSc. 55
14. doc. MUDr. Karel Hlaváček, CSc. 53
15. doc. MUDr. Aleš Filouš, CSc. 52
16. as. MUDr. Josef Kraus, CSc. 48
17. as. MUDr. David Rath 48
18. as. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc. 48
19. prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. 42
20. doc. MUDr. Janusz Feber 42
21. RNDr. Václav Hampl, CSc. 42
22. as. MUDr. Rudolf Černý 40
23. doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc. 38
24. as. MUDr. Radan Keil 32

 
Za volební komisi:
 
doc. MUDr. Jan Vavřinec, CSc.
předseda

 


AKADEMICKÝ SENÁT UK (PEDAGOGICKÁ KOMORA)
 

Pořadí   počet získaných hlasů
1. prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. 85
2. prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. 74
3. prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc. 59
4. doc. MUDr. Jiří Ramba, DrSc. 45

 
Za volební komisi:
 
doc. MUDr. Jan Vavřinec, CSc.
předseda

Vydáno: 15. 12. 1998 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK