Výsledky voleb do studentské komory akademického senátu 2. LF UK a UK

Do studentské komory akademického senátu fakulty se dostali tito:

 

 

Hodyc Daniel za celou akademickou obec
Christová Jana za l. ročník
Chvojková Zuzana za celou akademickou obec
Kocum Petr za 2. ročník
Kratochvíl Jaroslav za 3. ročník
Krejčová Kateřina za 4. ročník
Matlach Radek za celou akademickou obec
Ošťádal Martin za doktorandy
Sikora Jakub za 6. ročník
Trachta Jan za celou akademickou obec
Vyšata Patrick za zahraniční studenty
Zdvořáčková Štěp. za studenty bakalářského studia

Do studentské komory akademického senátu Univerzity se dostali tito:
 
Matlach Radek
Vyšata Patrick
 
Za volební komisi:
 
J. Brandejs

Vydáno: 15. 12. 1998 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK