Archiv

0

Vážení uživatelé webu 2. lékařské fakulty! Od pátku 10. září šesté hodiny večerní do středy 15. září ráno bude probíhat upgrade jádra našeho webu, dočasně jsme proto pozastavili možnost úprav a přidávání nových obsahů. V noci z úterý 14. září na středu bude web nepřístupný. Děkujeme za pochopení.

0

Od 13. září 2021 do 15. října 2021 do 12 hod je možné podávat návrhové lístky pro volbu kandidáta na pozici děkana 2. LF UK pro funkční období 2022–2026.

0

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy zve na sérii přednášek, které 15. a 16. září přednese v Kampusu Hybernská mezinárodně uznávaný odborník prof. Duncan Matthews z Queen Mary University of London.

0

Přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol vystoupil společně s Bc. Annou Arellanesovou, předsedkyní České asociace pro vzácná onemocnění, na Dvojce Českého rozhlasu (6. 9. 2021).

0

V červnu 2020 úspěšně absolvovala 2. lékařskou, loni v září nastoupila na Chirurgickou kliniku FN Královské Vinohrady a 3. LF UK. Rozhovor s MUDr. Barborou Vyhnánkovou o tom, jaký rok má za sebou.

0

Nástroj umožňuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píšou a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. Webinář k používání Writefullu proběhne 13. října od 15.00 hod.

0

Uzávěrky na stipendijní pobyty do USA na rok 2022/2023 se blíží. Pro zájemce připravila Fullbrightova komise webináře.

0

Zveme na sérii otevřených webinářů, které proběhnou na platformě OVID. Určeny jsou knihovníkům, lékařům, vědcům i studentům z lékařských fakult a nemocnic.

0

Bylo vydáno nové opatření děkana k poskytování a vyúčtování cestovních náhrad, platné od 1. září 2021, s aktualizovanou přílohou č. 1 Žádost o povolení pracovní cesty. Text opatření č. 14/2021 najdete včetně příloh zde.

0

Přihlašování do hodin tělesné výchovy proběhne od 6. září 8.00 hod. pro všechny povinné předměty, od 13. září pro všechny volitelné předměty.

Stránky