Archiv

0

V Karolinu a Profesním domě proběhly v červenci a v srpnu promoce absolventů 2. lékařské fakulty. Přinášíme výběr fotografií.

0

Proděkan pro vědu a výzkum prof. Jan Trka varuje před novou kategorií predátorských časopisů. Akademické instituce budou zvažovat, zda publikace vydavatelství MDPI nadále považovat za plnohodnotné vědecké výstupy.

0

Partnerská univerzita ve Štýrském Hradci přijímá až do 4. října 2021 přihlášky do mezinárodních Ph.D. programů.

0

Dovolujeme si informovat o možnosti podávání projektů v rámci vyhlášení šesté výzvy Výzkumného fondu CELSA.

0

Přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na webu Zdravotnického deníku (13. 8. 2021).

0

Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program podporující výzkumnou a studijní spolupráci s Tchaj-wanem, který je určen pro Ph.D. studenty, doktorandy a postdoktorandy. Uzávěrka pro podání příhlášek je 30. září 2021.

0

Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol na podzim 2021 se konají v různých učebnách a místnostech 2. LF UK a FN Motol a ne vždy začínají ve stejném čase. Věnujte pozornost podrobnějšímu programu.

0

Poslední možnost samostudia...

0

V červenci stážovali v rámci výměnného programu IFMSA na pracovištích 2. LF UK a FN Motol medici ze zahraničních univerzit. Své zkušenosti z různých oddělení na závěr pobytu prezentovali na vybraných kazuistikách.

Stránky