Archiv

0

Poděkování prof. Vladimíra Komárka, děkana 2. LF UK, a prof. Petra Marusiče, proděkana pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti 2. LF UK, a výsledky hodnocení.

0

Zlatá promoce absolventů Univerzity Karlovy se uskuteční v sobotu 2. října 2021. V této souvislosti prosíme fakultní veřejnost o pomoc s vyhledáním absolventů Fakulty dětského lékařství z let 1970 a 1971.

0

Informace pro uchazeče.

0

Druhý ročník sportovního klání mezi fakultami a nově i nemocnicemi.

0

Možnost přihlášení do pátku 9. července, kurz proběhne od 12. července do 16. července 2021.

0

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2021 lze podávat do 1. října.

0

Účastí v anketě pomůžete zlepšit nebo zjednodušit studium svým mladším spolužákům, ale i sami sobě...

0

Absolventka doktorského studia na 2. lékařské fakultě a nyní postdoktorandka na Cambridgeské univerzitě, která zakládá výzkumnou skupinu na Ústavu fyziologie 2. LF UK, v rozhovoru na webu Forum (29. 6. 2021; Zajímá mě interakce mezi neurony a gliovými buňkami).

0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy v rámci doplňovacího řízení a posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu do nelékařských studijních programů.

0

Studentka 6. ročníku Všeobecného lékařství píše a posílá fotografie.

Stránky