Archiv

0

V rámci projektu AKORD se uskuteční Kurz pedagogických dovedností, určený pro zaměstance a doktorandy 2. lékařské fakulty.

0

Lékař a pedagog Ústavu anatomie v rozhovoru na CCN Prima News (28. 6. 2021).

0

Student 6. ročníku Všeobecného lékařství cenu převzal na slavnostním ceremoniálu ve Velké aule Karolina.

0

Další měsíc uběhl jako voda a přinesl s sebou nové Zápisky ze senátu... Píše dr. Jan Balko, kreslí dr. Adam Kalina.

0

Zdravotní pojišťovny budou nově proplácet lék Kaftrio, který léčí příčinu vzniku cystické fibrózy a podstatně zlepšuje plicní funkci. Komentuje přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol.

0

V patnáctém ročníku českého provedení mezinárodní soutěže získala vědkyně z Kliniky dětské neurologie jedno ze tří udělených ocenění. Videoportrét.

0

Laudatio prof. Jana Motlíka z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR pronesené u příležitosti udělení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti věd o živé přírodě Jakubu Hurychovi, Romanu Štíchovi a kol. za knihu Lékařská mikrobiologie – repetitorium.

0

Absolventi 2. lékařské fakulty, lékaři Jakub Hurych, Roman Štícha, Ivana Hanzalová, Ľudmila KřížováKateřina Tichá, cenu získali za učebnici Lékařská mikrobiologie – repetitorium.

0

Vzhledem k tomu, že po zápisu studentů má fakulta kapacitu pro přijetí dalších studentů, využívá děkan fakulty svého práva podle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a v rámci doplňovacího řízení posunuje bodovou hranici pro přijetí ke studiu u magisterského studijního programu Všeobecné lékařství.

0

Konference proběhne v hybridní formě (bude umožněna osobní účast a také on-line participace) ve dnech 27. 7. až 29. 7. 2021.

Stránky