Archiv

0

Gratulujeme všem přijatým a těšíme se na nové skvělé studenty!

0

Děkujeme uchazečům, kteří projevili o studium na naší fakultě opět velký zájem, i všem zaměstnankyním Studijního oddělení a dalším kolegyním a kolegům z fakulty, kteří se postarali o hladký průběh přijímaček.

0

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 14. 7. 2021 v 10.00 na studijním oddělení děkanátu fakulty.

0

Webináře z cyklu Research Smarter podpoří každý stupeň vaší výzkumné cesty tipy a triky expertů. Konají se 28. 6., 30. 6. a 2. 7. 2021.

0

Jmenovací dekrety převzali doc. Ondřej Hrušák a doc. Tomáš Kalina, oba z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol, doc. Jiří Malý z Kliniky kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol a doc. Jakub Otáhal, technologický skaut 2. LF UK, pro obor lékařská fyziologie a patofyziologie.

0

Uvolněný startovací byt se nachází v objektu Centra Krystal v ulici J. Martího na Praze 6.

0

Uzávěrka přihlášek do národního kola mezinárodní vědecké soutěže pro studentky a studenty všech oborů a fakult Univerzity Karlovy je 30. 6. 2021.

0

Po měsíci se hlásíme se Zápisky ze senátu... Píše dr. Jan Balko.

Stránky