Archiv

0

Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK se podařilo získat na jeden rok bezplatný přístup do databáze EBSCO – úplných textů cca 2.000 titulů vědeckých a odborných časopisů významných světových nakladatelství, a to pro celou akademickou obec

Stránky