Dlouhodobý strategický záměr 2. lékařské fakulty a jeho aktualizace

Vydáno: 3. 11. 2014 / Poslední aktualizace: 28. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK