Opatření děkana

Platné a aktuální dokumenty jsou označeny tmavším pozadím náhledu.

1

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2021/2022

Platnost: 8. 9. 2021
Účinnost: od 8. 9. 2021
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Uznávání dříve vykonaných zkoušek

Platnost: 1. 9. 2021
Účinnost: od 1. 9. 2021
Gestor: Studijní oddělení
 
1

k poskytování a vyúčtování cestovních náhrad

Platnost: 30. 8. 2021
Účinnost: od 1. 9. 2021
Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Fakultní ocenění pro zahraniční studenty „Top Student“

Platnost: 30. 8. 2021
Účinnost: od 1. 10. 2021
Gestor: Studijní oddělení
 
1

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2021/2022 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 9. 6. 2021
Účinnost: od 9. 6. 2021
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Platnost: 25. 5. 2021
Účinnost: od 25. 5. 2021
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 19. 5. 2021
Účinnost: od 19. 5. 2021
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

k bezpečnosti v areálu Objektu teoretických ústavů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy při dobudování výukových prostor

Platnost: 3. 5. 2021
Účinnost: od 3. 5. 2021

 

Gestor: Oddělení investiční výstavby
 
1

k zahájení realizaci studia podle studijního programu a studijního plánu, ke kterému Rada pro vnitřní hodnocení Univerzity Karlovy dne 1. září 2020 vydala oprávnění čj.: UKRUK/354835/2020-10.

Platnost: 22. 4. 2021
Účinnost: od 1. 10. 2021

 

Gestor: Studijní oddělení
 
1

Přidělování finanční podpory studentům v rámci podpory Internacionalizace na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 4. 2021
Účinnost: od 8. 4. 2021

 

Gestor: Oddělení zahraničních záležitostí
 
1

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Platnost: 29. 3. 2021
Účinnost: 29. 3. 2021
Gestor: Oddělení zahraničních záležitostí
 
1

k organizaci práce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 11. 3. 2021
Účinnost: od 11. 3. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Pravidla pro zasedání habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování profesorem

Platnost: 8. 2. 2021
Účinnost: od 8. 2. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
 
1

O podrobnostech hybridního a distančního zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 2. 2021
Účinnost: od 8. 2. 2021
Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
 
0

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 7. 1. 2021
Účinnost: od 7. 1. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 10/2021
0

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 7. 1. 2021
Účinnost: 7. 1. 2021

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 10/2021
1

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 12. 2020
Účinnost: od 8. 12. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 8. 12. 2020
Účinnost: od 8. 12. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 1/2021
1

o zajištění možnosti pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného doktorského studijního programu

Platnost: 18. 11. 2020
Účinnost: od 18. 11. 2020
Gestor: Oddělení Ph.D. studia
 
1

k hybridní výuce v době nouzového stavu

Platnost: 4. 11. 2020
Účinnost: od 4. 11. 2020
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Pravidla hybridního, tj. kombinovaného presenčního a distančního zasedání Vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 21. 10. 2020
Účinnost: od 21. 10. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu 2. LF UK
Zrušeno: OD 3/2021
1

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 16. 10. 2020
Účinnost: od 16. 10. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2020

Platnost: 30. 9. 2020
Účinnost: od 30. 9. 2020
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2020/2021

Platnost: 4. 9. 2020
Účinnost: od 4. 9. 2020
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 16/2021
1

k úvodnímu soustředění studentů 1. ročníku v rámci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 30. 6. 2020
Účinnost: od 30. 6. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Kurz pedagogických dovedností zaměstnanců a studentů doktorského studijního programu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“)

Platnost: 29. 6. 2020
Účinnost: od 29. 6. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2020/2021 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 25. 6. 2020
Účinnost: od 25. 6. 2020
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací

Platnost: 4. 6. 2020
Účinnost: od 4. 6. 2020
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
1

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 28. 5. 2020
Účinnost: od 28. 5. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Platnost: 27. 5. 2020
Účinnost: od 27. 5. 2020
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 11/2021
1

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Platnost: 26. 5. 2020
Účinnost: od 26. 5. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1

Stipendia z prostředků specifického vysokoškolského výzkumu

Platnost: 21. 5. 2020
Účinnost: od 21. 5. 2020
Gestor: Oddělení Ph.D. a zahraničních záležitostí
 
1

O zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Platnost: 5. 5. 2020
Účinnost: od 11. 5. 2020
Gestor: Studijní oddělení
 
0

O zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Platnost: 29. 4. 2020
Účinnost: od 29. 4. 2020

 

Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 7/2020
1

kterým se upravuje harmonogram akademického roku 2019/2020

Platnost: 29. 4. 2020
Účinnost: od 29. 4. 2020

 

Gestor: Studijní oddělení
 
1

Mimořádné opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID -19 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 10. 3. 2020
Účinnost: od 10. 3. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 9. 3. 2020
Účinnost: od 9. 3. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 2/2021
1

Pravidla pro poskytování a čerpání dnů osobního rozvoje na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 30. 1. 2020
Účinnost: od 1. 2. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
1

Zřízení fakultního pracoviště 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 30. 1. 2020
Účinnost: od 1. 2. 2020

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Opatření pro výkon spisové služby na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 18. 12. 2019
Účinnost: od 18. 12. 2019
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Označení pracovišť 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 16. 12. 2019
Účinnost: od 16. 12. 2019

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 3/2020
1

Pravidla rezervace poslucháren a seminárních místností v budově Fakultní nemocnice v Motole a v budově 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Plzeňské

Platnost: 22. 11. 2019
Účinnost: od 22. 11. 2019
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Organizační řád děkanátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 15. 11. 2019
Účinnost: od 15. 11. 2019

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 23/2020
0

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 15. 11. 2019
Účinnost: od 15. 11. 2019

 

Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 22/2020
1

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 2. 10. 2019
Účinnost: od 2. 10. 2019

 

Gestor: Oddělení Ph.D. a zahraničních záležitostí
 
1

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v roce 2019

Platnost: 30. 9. 2019
Účinnost: od 30. 9. 2019

 

Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Stravování zaměstnanců a bývalých zaměstnanců 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 30. 9. 2019
Účinnost: od 30. 9. 2019

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
0

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 30. 9. 2019
Účinnost: od 30. 9. 2019
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 18/2020
1

Vybírání úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 23. 9. 2019
Účinnost: od 23. 9. 2019
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Přidělování finanční podpory studentům v rámci podpory internacionalizace na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 11. 9. 2019
Účinnost: od akademického roku 2019/2020

 

Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušeno: OD 7/2021
0

Poskytování dnů zdravotního volna na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 2. 9. 2019
Účinnost: od 2. 9. 2019
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 2/2020
1

k činnosti při pandemii chřipky či pandemii nebo epidemii jiného závažného infekčního onemocnění, nebo pro případ hrozícího rizika zavlečení vysoce nebezpečné nákazy na území České republiky.

Platnost: 22. 8. 2019
Účinnost: od 22. 8. 2019
Gestor: Sekretariát děkanátu
1

Stanovení zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020
 

Platnost: 21. 8. 2019
Účinnost: od 21. 8. 2019
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2019/2020

Platnost: 12. 8. 2019
Účinnost: od 12. 8. 2019
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 16/2020
0

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2019/2020 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 6. 5. 2019
Účinnost: od 6. 5. 2019
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 5/2020
0

kterým se stanoví pravidla rozhodná pro přijetí, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a práva uchazeče nahlédnout do svého spisu.

 

Platnost: 29. 4. 2019
Účinnost: 29. 4. 2019
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 10/2020
0

Pravidla rezervace poslucháren a seminárních místností v budově Fakultní nemocnice v Motole a v budově 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Plzeňské

Platnost: 28. 2. 2019
Účinnost: od 28. 2. 2019
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 18/2019
1

k výuce v době konání Vědecké konference 2019

Platnost: 18. 2. 2019
Účinnost: od 18. 2. 2019
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Děkanský sportovní den proběhne 2. dubna 2019.

Platnost: 18. 2. 2019
Účinnost: od 18. 2. 2019
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 1. 2019
Účinnost: od 1. 1. 2019
Gestor: Personální a mzdové oddělení, Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 12/2019
1

Pravidla pro použití Režie 30

Platnost: 20. 12. 2018
Účinnost: od 1. 1. 2019
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
0

Stravování zaměstnanců 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 20. 12. 2018
Účinnost: 20. 12. 2018
Gestor: Personální a mzdové oddělení, Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 13/2019
0

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

Platnost: 20. 12. 2018
Účinnost: od 1. 1. 2019
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 9/2020
1

Provozní řád používání šatních skříněk na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy – v areálu Fakultní nemocnice v Motole

Platnost: 12. 12. 2018
Účinnost: od 12. 12. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 1. 10. 2018
Účinnost: od 1. 10. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2018

Platnost: 27. 9. 2018
Účinnost: od 27. 9. 2018
Gestor: Ekonomické oddělení
 
1

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 20. 9. 2018
Účinnost: od 20. 9. 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

Rozsah oprávnění tajemníka jednat jménem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 31. 8. 2018
Účinnost: od 31. 8. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

k poskytování a vyúčtování cestovních náhrad

Platnost: 29. 8. 2018
Účinnost: od 29. 8. 2018
Gestor: Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 14/2021
0

Uznávání dříve vykonaných zkoušek

Platnost: 28. 8. 2018
Účinnost: od 1. 10. 2018
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 15/2021
1

Pravidla pro pořádání teoretických kurzů a testů specializačního vzdělávání na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v základních medicínských oborech
 

Platnost: 28. 8. 2018
Účinnost: od 28. 8. 2018
Gestor: Oddělení specializačního vzdělávání
0

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2018/19

Platnost: 21. 8. 2018
Účinnost: od 21. 8. 2018
Gestor: Studijní oddělení
    Zrušeno: OD 6/2019
1

Cena děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 21. 8. 2018
Účinnost: od 21. 8. 2018
Gestor: Studijní oddělení
1

k obsazenosti a počtu studijních skupin v rámci výuky Všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a k dodržování podmínek akreditace studijních programů

Platnost: 15. 8. 2018
Účinnost: od 15. 8. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení, a práva uchazeče nahlédnout do svého spisu, rozhodného pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 6. 6. 2018
Účinnost: od 6. 6. 2018
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 4/2019
1

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2018/2019

Platnost: 29. května 2018
Účinnost: od 29. května 2018
Gestor: Studijní oddělení
 
0

k provedení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy ze dne 21. 12. 2017

Platnost: 29. 5. 2018
Účinnost: od 1. 6. 2018
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 21/2018
1

Forma, výše a způsob vyplácení stipendií
 

Platnost: 14. 5. 2018
Účinnost: od 14. 5. 2018
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušen čl. 4 a část přílohy č. 1 tohoto OD, nahrazeno OD 8/2020
1

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

Platnost: 7. 5. 2018
Účinnost: od 7. 5. 2018
Gestor: Ústav vědeckých informací
 
0

k výuce v době konání Vědecké konference 2018

Platnost: 10. 4. 2018
Účinnost: od 10. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Děkanský sportovní den proběhne dne 12. dubna 2018.

Platnost: 10. 4. 2018
Účinnost: od 10. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Zrušení některých opatření děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 6. 4. 2018
Účinnost: od 6. 4. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
0

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 11. 1. 2018
Účinnost: od 11. 1. 2018
Gestor: Sekretariát děkanátu
Zrušeno: OD 16/2019
1

projekty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

Platnost: 22. 12. 2017
Účinnost: od 22. 12. 2017
Gestor: Oddělení pro vědu a výzkum
 
1

k poskytování informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Platnost: 20. 12. 2017
Účinnost: od 20. 12. 2017
Gestor: Sekretariát děkanátu
 
1

Oběh účetních a neúčetních dokladů, podpisové vzory
 

Platnost: 1. 11. 2017
Účinnost: od 1. 11. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

k provedení roční inventarizace majetku, závazků a pohledávek 2. LF UK v roce 2017

Platnost: 30. 9. 2017
Účinnost: od 30. 9. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení
 
0

Forma, výše a způsob vyplácení stipendií

Platnost: 27. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017 do 22. 5. 2018
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušeno: OD 6/2018
0

Statut fakultních ocenění „Top 10 Percent International Medical Student Award“ a „Best International Medical Student Award“

Platnost: 22. 9. 2017
Účinnost: od 22. 9. 2017
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 19/2018 ruší čl. II, OD 13/2021 ruší čl. I, III a IV
0

Vybírání úhrad od studentů za úkony na 2. lékařské fakultě UK

Platnost: 1. 10. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení
Zrušeno: OD 11/2019
1

Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení

Platnost: 20. 9. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2017/18

Platnost: akademický rok 2017/18
Účinnost: od 5. 9. 2017
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 12/2018
1

Požadavky na způsob vedení kvalifikačních a rigorózních prací na 2. LF UK

Platnost: 22. 8. 2017
Účinnost: od 22. 8. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 
0

Krizová komunikace a intervence při mimořádných událostech a krizových situacích v rámci studentské mobility

Platnost: 28. 7. 2017
Účinnost: od 28. 7. 2017
Gestor: Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
Zrušeno: OD 6/2021
1

Hodnocení výuky na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Platnost: 10. 7. 2017
Účinnost od akademického roku 2017/2018
Gestor: Studijní oddělení
 
1

kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018.

Platnost: 6. 6. 2017
Účinnost: od 6. 6. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 
0

kterým se stanoví pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení, a práva uchazeče nahlédnout do svých materiálů, rozhodných pro jeho přijetí ke studiu

Platnost: 5. 6. 2017
Účinnost: od 5. 6. 2017 do 6. 6. 2018
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 9/2018
1

Pravidla pro použití loga 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost: 22. 5. 2017
Účinnost: od 22. 5. 2017
Gestor: Oddělení pro web a média
 
0

kterým se stanoví pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 2. LF UK.

Platnost: 1. 7. 2017
Účinnost: od 1. 7. 2017
Gestor: Ekonomické oddělení a Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 24/2018
0

k výuce v době konání Vědecké konference 2017

Platnost: 10. 4. 2017
Účinnost: od 10. 4. 2017 do 27. 4. 2017
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Stránky