Opatření děkana č. 10/2016

Platnost: pro akademický rok 2016/17
Účinnost: od 12. 9. 2016
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 12/2017

Opatření děkana č. 10/2016

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2016/17

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

V akademickém roce 2016/17 probíhá přihlašování a zápis studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2. LF UK) k volitelným předmětům (VP) dvoustupňově. Předběžný zápis (přihlašování) k VP bude probíhat elektronicky ve Studijním informačním systému (SIS) a závazný zápis předmětu pak bude potvrzen studentovi v indexu Studijním oddělením.

 

Čl. II

Předběžný zápis (elektronické přihlašování) k VP prostřednictvím SIS

 1. Přihlašování na volitelné předměty bude v SISu pro akademický rok 2016/17 v termínech:
 • zimní semestr od 17. 9. 2016 12.00 do 2. 10. 2016 do 23.59;
 • letní semestr od 6. 2. 2017 12.00 do 12. 2. 2017 do 23.59.

Kód volitelných předmětů DVxyzzz je tvořen podle následující tabulky:

DVxyzzz

D

Vždy D

Identifikátor 2. LF UK

V

Vždy V

Identifikátor VP

x

0 („nula“)

Pro VP vyučované v češtině

A

Pro VP vyučované v angličtině

y

1

VP je určen pro obor Všeobecné lékařství

3

VP je určen pro Bc. obor Fyzioterapie

7

VP je určen pro NMgr. obor Fyzioterapie

9

VP je určen pro obor Všeobecná sestra

0

VP je určen pro více oborů 2. LF UK

zzz

 

Trojmístný pořadový kód předmětu

 
 1. Jeden student by měl mít v jednom okamžiku současně přihlášeny v SISu maximálně čtyři VP. (Systém by automaticky neměl dovolit studentovi přihlášení k dalšímu VP).
 1. Systém dovoluje přihlašovat se k jednotlivým VP vždy až do naplnění maximální kapacity předmětu v jednotlivých rozvrhových lístcích.  Maximální kapacita je u rozvrhového lístku viditelná.
 1. Tento způsob elektronického přihlášení k předmětu je považován pouze za předběžný. Dokud nemá student stvrzen zápis předmětu v indexu, není považován za platný. Pokud se student rozhodne předmět nenavštěvovat, může si jej kdykoli až do doby svého závazného zápisu VP do indexu opět v SISu odhlásit (odebrat).

 

Čl. III

Závazný zápis studenta k VP

 1. Studenti jsou povinni si vybrané VP, k nimž jsou elektronicky předběžně přihlášeni, nechat zapsat jako studijní povinnost Studijním oddělením do indexu. Od okamžiku zápisu VP v indexu se tyto předměty stávají pro studenta studijní povinností v daném ročníku.
 1. Závazný zápis VP do indexu bude na Studijním oddělení možný vždy v úředních hodinách v období od 10. 10. 2016 do 31. 10. 2016 na zimní semestr a od 6. 2. 2017 do 28. 2. 2017 na letní semestr. Studijní referentky stvrzují studentům zápis VP v indexu a v SISu mění předběžný zápis na závazný.
 1. Je nezbytné, aby před návštěvou Studijního oddělení student odebral v SISu předběžně zapsané předměty, které nebude chtít závazně zapsat! Referentka nemá možnost v SISu jednoduchým způsobem studentovi odebrat předběžně zapsané předměty!
 1. Student je povinen realizovat závazný zápis VP před zahájením výuky daného VP.

 

Čl. IV

Účinnost a platnost předpisu

 1. Toto opatření děkana je účinné dnem podpisu děkana a je platné v akademickém roce 2016/17.

 

V Praze dne 12. 9. 2016

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 13. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková