Opatření děkana č. 12/2017

Platnost: akademický rok 2017/18
Účinnost: od 5. 9. 2017
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 12/2018

Opatření děkana č. 12/2017
Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2017/18
 

Čl. I
Úvodní ustanovení

V akademickém roce 2017/18 probíhá přihlašování a zápis studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (2. LF UK) k volitelným předmětům (VP) dvoustupňově. Předběžný zápis (přihlašování) k VP bude probíhat elektronicky ve Studijním informačním systému (SIS) a závazný zápis předmětu pak bude potvrzen studentovi v indexu Studijním oddělením.

Čl. II
Předběžný zápis (elektronické přihlašování) k VP prostřednictvím SIS

 1. Přihlašování na volitelné předměty bude v SISu pro akademický rok 2017/18 v termínech: Kód volitelných předmětů DVxyzzz je tvořen podle následující tabulky:
   
  • zimní semestr od 18. 9. 2017 19.00 do 1. 10. 2017 23.59;
  • letní semestr od 12. 2. 2018 19.00 do 18. 2. 2018 do 23.59.
  Kód volitelných předmětů DVxyzzz je tvořen podle následující tabulky:
  DVxyzzz
  D Vždy D Identifikátor 2. LF UK
  V Vždy V Identifikátor VP
  x 0 („nula“) Pro VP vyučované v češtině
  A Pro VP vyučované v angličtině
  y 1 VP je určen pro obor Všeobecné lékařství
  3 VP je určen pro Bc. obor Fyzioterapie
  7 VP je určen pro NMgr. obor Fyzioterapie
  9 VP je určen pro obor Všeobecná sestra
  0 VP je určen pro více oborů 2. LF UK
  zzz   Trojmístný pořadový kód předmětu
   
 2. Jeden student by měl mít v jednom okamžiku současně přihlášeno v SISu maximálně 4 VP. (Systém by automaticky neměl dovolit studentovi přihlášení k dalšímu VP).
   

 3. Systém dovoluje přihlašovat se k jednotlivým VP vždy až do naplnění maximální kapacity předmětu v jednotlivých rozvrhových lístcích.  Maximální kapacita je u rozvrhového lístku viditelná.
   

 4. Tento způsob elektronického přihlášení k předmětu je považován pouze za předběžný. Dokud nemá student stvrzen zápis předmětu v indexu, není považován za platný. Pokud se student rozhodne předmět nenavštěvovat, může si jej kdykoli až do doby svého závazného zápisu VP do indexu opět v SISu odhlásit (odebrat).
   

Čl. III
Závazný zápis studenta k VP

 1. Studenti jsou povinni si vybrané VP, k nimž jsou elektronicky předběžně přihlášeni, nechat zapsat jako studijní povinnost Studijním oddělením do indexu. Od okamžiku zápisu VP v indexu se tyto předměty stávají pro studenta studijní povinností v daném ročníku.
   
 2. Závazný zápis VP do indexu bude na Studijním oddělení možný vždy v úředních hodinách v období od 9. 10. 2017 do 31. 10. 2017 na zimní semestr a od 12. 2. 2018 do 28. 2. 2018 na letní semestr. Studijní referentky stvrzují studentům zápis VP v indexu a v SISu mění předběžný zápis na závazný.
   
 3. Je nezbytné, aby před návštěvou Studijního oddělení student odebral v SISu předběžně zapsané předměty, které nebude chtít závazně zapsat!
   

Čl. IV
Účinnost a platnost předpisu

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 10/2016.
 2. Toto opatření děkana je platné v akademickém roce 2017/18 a nabývá účinnosti dnem podpisu děkana.
   

V Praze dne 5. 9. 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 8. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 22. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Marie Havlová