Opatření děkana č. 12/2021

Platnost: 9. 6. 2021
Účinnost: od 9. 6. 2021
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 12/2021,
kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2021/2022
na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

25. června 2021

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Aplikovaná fyzioterapie

 

 

29. června 2021

Zápis do 1. ročníku Ph.D. studia

20.–24. září 2021

Zahájení akademického roku

1. října 2021

Zápis do vyšších ročníků

Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy

Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:

– pro zimní semestr: 13. září 2021 – 30. září 2021

– pro letní semestr: 7. února 2022 – 13. února 2022

Hodnocení studia Ph.D. (postup do vyššího ročníku)

Dle aktuálně vyhlášených termínů RUK v souladu se Studijním a zkušebním řádem UK

Imatrikulace včetně studentů doktorských studijních programů

20. října 2021

 

Zimní semestr

Začátek výuky pro:

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

 

16. září 2021

 

20. září 2021

 

30. září 2021

 

30. září 2021

 

30. září 2021

 

30. září 2021

Začátek výuky pro:

1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

 

4. října 2021

Vánoční prázdniny

20. prosince 2021 2. ledna 2022

Zkouškové období v zimním semestru

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

24. ledna2022 – 13. února 2022

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

24. ledna 2022 – 20. února 2022

 

24. ledna 2022 – 20. února 2022

24. ledna 2022 – 20. února 2022

 

24. ledna 2022 – 20. února 2022

3. ledna 2022 – 9. února 2022

 

3. ledna 2022 – 9. února 2022

 

17. ledna 2022 – 13. února 2022

 

17. ledna 2022 – 13. února 2022

 

3. ledna 2022 – 30. ledna 2022

 

3. ledna 2022 – 30. ledna 2022

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní semestr: zahájení

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

od 14. února 2022 do 18. února 2022 týden „Praktické lékařství I.“, výuka dalších předmětů začíná od 21. února 2022

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

21. února 2022

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

21. února 2022

21. února 2022
 

21. února 2022

10. února 2022
 

10. února 2022
 

17. února 2022
 

17. února 2022
 

31. ledna 2022
 

31. ledna 2022

Zkouškové období v letním semestru

1.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1. ročník NMgr. SP Aplikovaná fyzioterapie

2. ročník NMgr. SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1.–3. ročník Bc. SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

2. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

3. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

30. května 2022– 30. června 2022

30. května 2022 – 30. června 2022

30. května 2022 – 30. června 2022

 

30. května 2022 – 30. června 2022

23. května 2022 – 30. června 2022
 

23. května 2022 – 30. června 2022
 

28. května 2022 – 30. června 2022
 

28. května 2022 – 30. června 2022
 

 9. května 2022 – 27. května 2022
 

 9. května 2022 – 27. května 2022

4. –6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní prázdniny

1. července 2022 – 31. srpna 2022

Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek

1. července 2022 – 19. září 2022

Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

19. září 2022

Konec akademického roku 2021/2022

30. září 2022

 

Termín rektorského dne je stanoven na 11. května 2022.

V Praze dne 9. 6. 2021

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 9. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová