Opatření děkana č. 2/2009

Platnost: 8. 1. 2009
Účinnost: od akademického roku 2009/10
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 19/2018

Opatření děkana č. 2/2009
týkající se školného pro zahraniční studenty
Top 10 Percent International Medical Students Award

 1. Studenti s nejlepším prospěchem (90. až 100. percentil studentů z anglické paralelky, nesplní-li současně podmínky Best International Medical Student Award zveřejněné na www.lf2.cuni.cz/en/best-international-medical-student-award), se stávají držiteli Top 10 Percent International Medical Students Award.
 2. Top 10 Percent International Medical Students Award se uděluje jen studentům, kteří vykonali většinu dosavadních zkoušek na 2. lékařské fakultě a platí v příslušném akademickém roce řádné školné.
   
 3. Držitelům Top 10 Percent International Medical Students Award bude v daném akademickém roce školné sníženo na 245 000 CZK.
   
 4. V případě, že bude mít více studentů totožný prospěch odpovídající 90tému percentilu, budou všichni takoví studenti odměněni způsobem, zohledňujícím jejich počet.
   
 5. Top 10 Percent International Medical Students Award se uděluje jednou ročně na základě celkového studijního průměru ve všech dosud dokončených ročnících.
   
 6. Držitelům Top 10 Percent International Medical Students Award nebude přiznáno prospěchové stipendium.
   
 7. Všechny držitele Top 10 Percent International Medical Students Award musí potvrdit děkan.
   
 8. Toto opatření platí od akademického roku 2009/2010.
   

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

8. ledna 2009

Vydáno: 5. 2. 2009 / Poslední aktualizace: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová