Opatření děkana č. 2/2016

Platnost: 10. 2. 2016
Účinnost: od 10. 2. 2016
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

V Praze 10. února 2016

Na úterý 12. dubna 2016 uděluji děkanské volno. V tento den se ruší plánovaná výuka v plném rozsahu, naopak je pro studenty i zájemce z řad zaměstnanců připraven sportovní den.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 12. 2. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková