Opatření děkana č. 4/2015

Platnost: 19. 3. 2015
Účinnost: od 19. 3. 2015
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Vzhledem ke konání dalšího ročníku Vědecké konference ruším

ve dnech 22. a 23. 4. 2015 veškerou výuku na 2. LF UK probíhající po 10. hod.

Toto Opatření se netýká zahraničních studentů 1. ročníku Všeobecného lékařství anglické paralelky, kteří v tomto týdnu povinně absolvují výuku předmětu Anatomická pitevní cvičení.

 

V Praze dne 19. 3. 2015

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan 2. LF UK

Vydáno: 20. 3. 2015 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová