Opatření děkana č. 4/2016

Platnost: 13. 4. 2016
Účinnost: od 13. 4. 2016
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Vzhledem ke konání dalšího ročníku Vědecké konference ruším ve dnech 20. a 21. 4. 2016 veškerou výuku na 2. LF UK probíhající po 9. hodině.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 14. 4. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková