Opatření děkana č. 5/2013

Platnost: 3. 6. 2013
Účinnost: akademický rok 2013/2014
Gestor: Studijní oddělení
 
Vydáno: 3. 6. 2013 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK