Opatření děkana č. 5/2015

Platnost: 19. 3. 2015
Účinnost: od 19. 3. 2015
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

Jakožto děkan 2. lékařské fakulty vyhlašuji na pátek 3. dubna 2015 děkanské volno. V tento den se ruší plánovaná výuka v plném rozsahu.

V Praze dne 19. 3. 2015

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan 2. LF UK

Vydáno: 20. 3. 2015 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová