Opatření děkana č. 5/2020

Platnost: 29. 4. 2020
Účinnost: od 29. 4. 2020

 

Gestor: Studijní oddělení
 
Opatření děkana č. 5/2020,
kterým se upravuje harmonogram akademického roku 2019/2020

Zápis do 1. ročníku studia pro nejlepší uchazeče bakalářského SP Fyzioterapie

10. června 2019

Zápis do 1. ročníku studia pro nejlepší uchazeče

magisterského SP Všeobecné lékařství

14. června 2019

Zápis do 1. ročníku magisterského SP Všeobecné lékařství

27. června 2019

Zápis do 1. ročníku:

bakalářského SP Fyzioterapie

bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

28. června 2019

Zahájení akademického roku

1. října 2019

Zápis do vyšších ročníků:

Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: http://www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
Hromadné zápisy do předmětů a rozvrhu:
– pro zimní semestr: 2. září – 30. září 2019

(volitelné předměty Ústavu TV: 
9. září – 30. září 2019)
– pro letní semestr: 10. února – 16 února 2020

Imatrikulace

14. října 2019

Zimní semestr

Začátek výuky pro:

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství

16. září 2019

19. září 2019

Začátek výuky pro:

1.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

1. října 2019

Vánoční prázdniny

21. prosince 2019 – 3. ledna 2020

Zkouškové období v zimním semestru

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

13. ledna 2020 – 9. února 2020

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 
1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství
2. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

13. ledna 2020 – 16. února 2020

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

6. ledna 2019 – 31. ledna 2020

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 
– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

Letní semestr: zahájení 

1. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 
 

od 10. února 2020 do 14. února 2020 týden „Praktické lékařství – úvod“,
výuka dalších předmětů začíná od 17. února 2020

2.–3. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství

17. února 2020

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství 
– bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

1.–2. ročník navazujícího magisterského SP Fyzioterapie
1. ročník bakalářského SP Fyzioterapie

2.–3. ročník bakalářského SP Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

1. ročník bakalářského SP Všeobecné ošetřovatelství

1. ročník bakalářského SP Pediatrické ošetřovatelství
2. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

17. února 2020

3. ročník bakalářského SP Ošetřovatelství

3. února 2020

Zkouškové období v letním semestru

všeobecné lékařství, fyzioterapie, ošetřovatelství

25. května 2020 – 24. září 2020

4.–6. ročník magisterského SP Všeobecné lékařství –

bloková výuka

podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně

poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky:

24. září 2020

rektorský den

nekoná se

promoce 

termíny budou stanoveny v závislosti na aktuální epidemiologické situaci

Konec akademického roku 2019/2020

30. září 2020

Toto opatření ruší opatření děkana č. 5/2019.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

V Praze dne 29. 4. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 29. 4. 2020 / Poslední aktualizace: 29. 4. 2020 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová