Opatření děkana č. 6/2016

Platnost: 11. 5. 2016
Účinnost: akademický rok 2016/2017
Gestor: Studijní oddělení
 

Harmonogram akademického roku 2016/2017

Zápis do 1. ročníku studia: 7. července a 11. července 2016
Zahájení akademického roku: 1. října 2016
Zápis do vyšších ročníků: dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese:
www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy-20152016
Imatrikulace 19. října 2016
Zimní semestr:
Zahájení výuky pro:
1.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
3. října 2016
Zahájení výuky bakalářského studia Všeobecná sestra:
1. ročník 3. října 2016 (od 19. září 2016 týdenní soustředění)
2.–3. ročník 3. října 2016
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2016 – 2. ledna 2017
Zkouškové období v zimním semestru:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
16. ledna – 19. února 2017
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra: 16. ledna – 3. února 2017
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní semestr:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – zahájení semestru:

20. února 2017 (1. ročník od 20. února 2017 týden „Praktického lékařství – úvod”, výuka dalších předmětů

začíná od 27. února 2017)

4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
20. února 2017
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 6. února 2017
Zkouškové období v letním semestru:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
29. května – 30. června 2017
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra: 16. května – 3. června 2017
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2017
Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek 1. července – 18. září 2017
Možnost vypisování mimořádných termínů státních závěrečných zkoušek 1. srpna – 18. září 2017
Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky 18. září 2017
Děkanský den 11. dubna 2017
Rektorský den 17. května 2017
Promoce

11. a 12. července 2017 – magisterské studium

13. července 2017 – bakalářské studium

Konec akademického roku 2016/2017: 30. září 2017

 V Praze dne 11. května 2016

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan

Vydáno: 16. 5. 2016 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková