Opatření děkana č. 7/2019

Platnost: 21. 8. 2019
Účinnost: od 21. 8. 2019
Gestor: Studijní oddělení
 

V Praze dne 21. 8. 2019

Opatření děkana č. 7/2019

Stanovuji zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020 na pondělí 30. 9. 2019.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 21. 8. 2019 / Poslední aktualizace: 21. 8. 2019 / Odpovědná osoba: Bc. Marie Hejlová