Opatření děkana č. 8/2017

Platnost: 6. 6. 2017
Účinnost: od 6. 6. 2017
Gestor: Studijní oddělení
 

Opatření děkana č. 8/2017,
kterým se stanoví harmonogram akademického roku 2017/2018

 

Zápis do 1. ročníku studia: 4. července 2017 a 10. července 2017
Zahájení akademického roku: 1. října 2017
Zápis do vyšších ročníků: Dle Harmonogramu a podmínek zápisů do vyšších ročníků na adrese: www.lf2.cuni.cz/studium-elektronicke-zapisy
Hromadné elektronické zápisy do předmětů
a rozvrhu:
  • pro zimní semestr:  4. září – 1. října 2017
  • pro letní semestr: 12. února – 18. února 2018
Imatrikulace 18. října 2017
Zimní semestr:
Začátek výuky pro:
1.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
2. října 2017
1. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra: 18. září 2017
(1. ročník týdenní soustředění od 18. září 2017
do 22. září 2017)
2.–3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra: 5. října 2017
Vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 – 2. ledna 2018
Zkouškové období v zimním semestru:
1. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství 15. ledna 2018 – 11. února 2018
2.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. a 2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 
15. ledna 2018 – 18. února 2018
2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 22. ledna 2018 – 18. února 2018
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 15. ledna 2018 – 2. února 2018
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
 magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka
Letní semestr:  
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – zahájení semestru: 19. února 2018
(1. ročník od 12. února 2018 do  16. února 2018 týden „Praktického lékařství – úvod“, výuka dalších předmětů začíná od 19. února 2018)
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1.–2. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
19. února 2018
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 5. února 2018
Zkouškové období v letním semestru:
1.–3. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství
1.–2. ročník navazujícího magisterského studia Fyzioterapie
1.–3. ročník bakalářského studia Fyzioterapie
1. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra
28. května 2018 – 30. června 2018
3. ročník bakalářského studia Všeobecná sestra 21. května 2018 – 1. června 2018
4.–6. ročník magisterského studia Všeobecné lékařství – bloková výuka podle rozvrhu jednotlivých ročníků – průběžně
Letní prázdniny: 1. července 2018 – 31. srpna 2018
Možnost vypisování opakovaných termínů zkoušek 1. července – 17. září 2018
Možnost vypisování mimořádných termínů státních závěrečných zkoušek 1. srpna – 17. září 2018
Poslední možnost vykonání zápočtu či zkoušky: 17. září 2018
Rektorský den 16. května 2018
Promoce 29. listopadu 2017, 22. března 2018,
12. a 13. července 2018 – magisterské studium
24. listopadu 2017, 11. července 2018 – bakalářské studium
Konec akademického roku  2017/2018: 30. září 2018

 

V Praze 6. června 2017

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Vydáno: 14. 6. 2017 / Poslední aktualizace: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. MA Květa Janoušková