č. 18/1999

Oběžníky děkanátu

OBĚŽNÍK č. 18/1999

 1. GA AVČR vyhlašuje Veřejnou soutěž o doplňkové granty ke standardním grantovým projektům. Předpokládaný termín zahájení prací na doplňkovém projektuje 1. 1. 2000.
  Vypisuje se soutěž o následující typy jednoletých doplňkových grantů:
  • Postdoktorandské granty
  • Publikační granty
  • Integrační granty
  Konečný termín přijímání přihlášek je 10. září 99.
   
 2. Nabídka švýcarských stipendií pro postgraduanty na školní rok 2000/2001:
  Švýcarské velvyslanectví v Praze zaslalo Univerzitě Karlově nabídku stipendií na školní rok 2000/2001. Jedná se o:
  • stipendia určená pro postgraduanty humanitních a přírodních věd
  • věk uchazečů do 35 let
  • celkem 15–20 stipendií pro uchazeče ze střední a východní Evropy
  • termín odevzdání přihlášek: do 15. ledna 2000 na Švýcarské velvyslanectví v Praze
  kontaktní osoba paní Hysková. (další podrobnosti na WEB stránce)
   
 3. Nové informace ohledně 5. Rámcového programu. (kopie e-mailu na WEBu)
   
 4. Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Ferrarskou univerzitou.
   
 5. Partnerské univerzity v SRN – pracovní programy přímé spolupráce na rok 2000 – vyslání (podrobnosti na WEB stránce)
V Praze dne 3. 8. 1999 doc. MUDr. Martin Bojar
děkan UK 2. LF
Vydáno: 17. 8. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK