č. 19/1999

Oběžníky děkanátu

OBĚŽNÍK č. 19/1999

  1. DAAD – stipendia pro školní rok 2000/2001 na německých univerzitách. Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky přímo na Velvyslanectví SRN nebo v Akademické informační agentuře. Termín odevzdání přihlášek je 20. 11. 1999. (Bližší informace)
     
  2. Studijní pobyty pro vědce, na které NATO každoročně přiděluje finanční prostředky. (Bližší infrmace)
     
  3. EUREKA – evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového, výzkumu a vývoje. (Bližší informace).
Vydáno: 1. 9. 1999 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK