Academic Senate Elections. Second Round Candidates

Learn about the candidates who have accepted the candidacy and move to the second round of elections to the Academic Senate (14 till 16 December 2020).

The results of the first round are available here (after logging in).

Electoral list of candidates in the Pedagogical Chamber of the Second Faculty Academic Senate
order candidate department

1

Bronský Jiří, doc. MUDr. Ph.D.

Pediatrická klinika

2

Čakrt Ondřej, doc. PhDr. Ph.D.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

3

Hort Jakub, prof. MUDr. Ph.D.

Neurologická klinika

4

Hrušák Ondřej, doc. MUDr. Ph.D.

Klinika dětské hematologie a onkologie

5

Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr. Ph.D. MBA

Ústav ošetřovatelství

6

Jiruška Přemysl, prof. MUDr. Ph.D.

Ústav fyziologie

7 Kachlík David, prof. MUDr. Ph.D. Ústav anatomie
8 Kautzner Jakub, doc. MUDr. Ph.D. Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
9 Keil Radan, doc. MUDr. Ph.D. Interní klinika

10

Kočárek Eduard, RNDr.

Ústav biologie a lékařské genetiky

11 Kohutiar Matěj, MUDr. Ph.D. Ústav lékařské chemie a klinické biochemie

12

Kynčl Martin, MUDr. Ph.D.

Klinika zobrazovacích metod

13 Kunc Vojtěch, MUDr. Ústav anatomie
14 Maxová Hana, doc. MUDr. Ph.D. Ústav patofyziologické fyziologie

15

Piťhová Pavlína, MUDr. Ph.D.

Interní klinika

16

Radvanský Jiří, doc. MUDr. CSc.

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství

17 Rob Filip, MUDr. Ph.D. Dermatovenerologická klinika
18 Smíšková Dita, MUDr. Ph.D. Klinika infekčních nemocí
19 Škába Richard, prof. MUDr. CSc. Klinika dětské chirurgie
20 Šumník Zdeněk, prof. MUDr. Ph.D. Pediatrická klinika
21 Trojánek Milan, MUDr. Ph.D. Klinika infekčních nemocí
22 Veselý Štěpán, doc. MUDr. Ph.D. Urologická klinika
23 Zámečník Josef, prof. MUDr. Ph.D. Ústav patologie a molekulární medicíny
24 Zuna Jan, prof. MUDr. Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie
Electoral list of candidates for the student chamber of the Second Faculty Academic Senate

order

candidate

community

field

year

1 Bajza Peter 1 General Medicine (CZ) 1
2 Blažek Vratislav 1 General Medicine (CZ) 2

3

Khoder Martin

1

General Medicine (CZ)

2

4 Kohoutek Vojtěch 1 General Medicine (CZ) 1

5

Rakovič Jakub

1

General Medicine (CZ)

2

6

Zahradníková Zuzana

1

General Medicine (CZ)

2

7 Angerová Klaudie 2 General Medicine (CZ) 3

8

Beneš Michal

2

General Medicine (CZ)

3

9

Bláha Radim

2

General Medicine (CZ)

3

10 Burdátš Ján-Pavol 2 General Medicine (CZ) 3
11 Ferra Ondřej 2 General Medicine (CZ) 3

12

Michalec Juraj

2

General Medicine (CZ)

3

13 Baldík Filip 3 General Medicine (CZ) 4

14

Lisá Magdalena

3

General Medicine (CZ)

4

15 Pavlok Jan 3 General Medicine (CZ) 4
16 Prýmková Barbora 3 General Medicine (CZ) 4

17

Smolková Karla

3

General Medicine (CZ)

4

18 Bartoníčková Marie 4 General Medicine (CZ) 5
19 Černý Vojtěch 4 General Medicine (CZ) 5

20

Jelínek Tomáš, Bc., BA

4

General Medicine (CZ)

5

21

Moravec Jakub

4

General Medicine (CZ)

5

22 Nyčová Aneta 4 General Medicine (CZ) 5
23 Lanik Lorand 5 General Medicine (EN) 2

24

Lehto Cristina Alena

5

General Medicine (EN)

3

25 Olson Carl, B.Sc. 5 General Medicine (EN) 2

26

Zhauyrova Madina

5

General Medicine (EN)

2

27 Bárta Martin, Bc. 6 Physiotherapy (NMgr.) 2

28

Jirásek Martin, Bc.

6

Physiotherapy (NMgr.)

1

29 Králová Vilma 6 Physiotherapy (Bc.) 3

30

Slováková Marie

6

Physiotherapy (Bc.)

3

31

Soldán Kryštof

6

Physiotherapy (Bc.)

2

32 Topičová Tereza, Bc. 6 Physiotherapy (NMgr.) 1

33

Balko Jan, MUDr.

7

Ph.D. study

1

34

Grebenyuk Vyacheslav, MUDr.

7

Ph.D. study

2

35 Koblížek Miroslav, MUDr. 7 Ph.D. study 1
36 Láznička Adam, MUDr. 7 Ph.D. study 2
37 Stratilová Mária, MUDr. 7 Ph.D. study 2
38 Veselý Viktor, MUDr. 7 Ph.D. study 2
39 Bloomfield Markéta, MUDr. 8 Ph.D. study 4

40

Fürstová Eva, MUDr.

8

Ph.D. study

4

41

Hurych Jakub, MUDr.

8

Ph.D. study

3

42 Wasserbauer Martin, MUDr. 8 Ph.D. study 6
Statistics

In the first electronic round for the selection of candidates for the election of members of the Academic Senate of the Second Faculty of Medicine,

 • out of the total number of 492 eligible voters from the ranks of pedagogical staff, 244 voters participated, ie 49.59%;
 • out of the total number of 2033 eligible voters from among students, 472 voters participated, ie 23.22%;
 • out of the total number of 2525 eligible voters of the academic community, 716 voters participated, ie 28.36%.
The Election Commission

The commission consisted of:

Electoral Commission for the Pedagogical Chamber:

 • Mgr. Šárka Salavová (Ústav anatomie)
 • Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. (Interní klinika)
 • as. MUDr. Pavel Hermann (Klinika ušní, nosní, krční)
 • MUDr. Veronika Křížková (Dermatologie)
 • MUDr. Jana Matějková (Ústav mikrobiologie)
 • MUDr. Petra Dohnalová (Ústav soudního lékařství)

Electoral Commission for the Student Chamber:

 • Matyáš Uvíra (2nd-year student, General Medicine)
 • Tomáš Mikyška (4th-year student, General Medicine)
 • Anna Sedláčková (2nd-year student, General Medicine)
 • Tamara Zíková (2nd-year student, General Medicine)
 • Taťána Čirčová (2nd-year student, General Medicine)
Published: 3. 12. 2020 / Last update: 3. 12. 2020 / Responsible person: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.