Opustil nás prof. Karel Matoušovic

25. srpna 2021 zemřel ve věku nedožitých 82 let náš kolega prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. Interní klinika 2. LF UK a FN Motol získala tohoto zkušeného klinického nefrologa, vědce a pedagogickým talentem obdařeného učitele v roce 1998. Po dobu téměř čtvrtstoletí významnou měrou přispíval k renomé kliniky svou vědeckovýzkumnou činností, v níž uplatňoval své bohaté zkušenosti z předchozího působení v Ústavu chorob krevního oběhu, později IKEM, v Praze. Jeho práce z oblasti výzkumu etiopatogeneze IgA glomerulopatie vznikly na renomovaných pracovištích v USA. Výsledky výzkumu publikoval v prestižních medicínských časopisech a přednášel je v Australii na World Congress of Nephrology v prestižní přednášce v rámci sekce state-of-the-art education. Byl průkopníkem v bioptickém hodnocení transplantované ledviny. Spolu s prof. Rossmanem své zkušenosti předali v monografii Renal Allograft Biopsy. Byl do poslední chvíle činný nejenom v klinickém provozu kliniky, ale především jako oblíbený přednášející, podávající složitou problematiku nefrologie srozumitelnou a zároveň zábavnou formou.

V osobě profesora Matoušovice jsme ztratili vynikajícího vědce a učitele, ale také milého, přátelského a skrovného kolegu.

Čest jeho památce.

 

prof. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

Vydáno: 27. 8. 2021 / Poslední aktualizace: 27. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková