Hodnocení výuky – výsledky studentské ankety 2019/2020

Zveřejňujeme souhrnné výsledky hodnocení výuky za uplynulý akademický rok. Výpovědní hodnota ankety závisí významně na tom, kolik studentů se do ní zapojilo. Tento parametr zůstává bohužel stále nízký a oproti předchozím rokům spíše poklesl, snad díky aktuální společenské a epidemiologické situaci než z nezájmu našich studentů. Předměty, kde hodnotilo méně 10 % zapsaných, v přehledu ani neuvádíme.  

Anketu je nutné interpretovat vzhledem k výše uvedené skutečnosti střízlivě, ale stále má u řady předmětů určitou výpovědní hodnotu – může být užitečná pro garanty předmětů a upozorní také vedení fakulty na potenciální problémové předměty, kterými je vhodné se detailně zabývat.

Znovu (jako již každý rok) vyzýváme studenty, ať hodnotí a ať hodnotí zodpovědně a včas, zejména ve výuce blokové. Za kvalitu výuky nejsou odpovědní jen garanti předmětů, pedagogové a vedení fakulty, ale i studenti sami. Pokud nedostaneme kvalitní a dostatečně reprezentativní zpětnou vazbu, tak se nemůžeme zlepšovat.

V případě dotazů kontaktuje Kateřinu Koubkovou ().

Výsledky studentského hodnocení výuky v akademickém roce 2019/2020 najdete po přihlášení zde (pdf; 317 kB).

Vydáno: 30. 10. 2020 / Poslední aktualizace: 30. 10. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková