Informace pro fakulty a součásti UK k 14. 9. 2020

Obecná doporučení  a pravidla pro vedení fakult, garanty studijních programů a vyučující k výuce (včetně distanční), k akademickým obřadům a ke konání státních závěrečných zkoušek.

Vydáno: 15. 9. 2020 / Poslední aktualizace: 15. 9. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková