Vyhlášeny volby kandidáta na funkci děkana 2. lékařské fakulty

Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 16. června 2021 vyhlásil volby kandidáta na funkci děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026. Lhůta pro podávání návrhů je stanovena od 13. září 2021 do 15. října 2021. Volba se uskuteční na řádném zasedání AS 2. LF UK dne 24. 11. 2021 od 14.30.

Byl ustanoven volební výbor ve složení: MUDr. Adam Láznička, MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D. a MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.

Bližší informace ohledně voleb a způsobu podávání návrhů budou zveřejněny v průběhu července a srpna.

Vydáno: 22. 6. 2021 / Poslední aktualizace: 22. 6. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.