Výsledky studentského hodnocení výuky v akademickém roce 2016/2017

Podívejte se na tabulku s pořadím jednotlivých předmětů v oboru Všeobecné lékařství. Odpovědi pracovišť na hodnocení se budou postupně objevovat zde.


Vážení členové akademické obce, dovolujeme si vám předložit vyhodnocení studentské evaluace výuky v akademickém roce 2016/2017.

Účast studentů byla průměrně 35,6 % (rozptyl u jednotlivých předmětů byl 28 % – 55 %). Medián celkového hodnocení všech předmětů v oboru Všeobecné lékařství (v českém jazyce) byl v tomto roce 1,62.

Děkujeme všem studentům, kteří výuku hodnotili, za jejich pomoc ve snaze o další zlepšování kvality výuky na naší fakultě.

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., člen kolegia děkana

pořadí předmět ročník průměr
1 Soudní lékařství 4 1,12
2 Chirurgie (ÚVN) 6 1,15
3 Neurochirurgie (Neurochirurgická klinika dětí a dospělých) 6 1,17
4 Latinská lékařská terminologie 1 1,21
5 Neonatologie (Neonatologické oddělení) 6 1,24
6 Zobrazovací metody 4 1,25
7 Psychiatrie 5 1,29
8 Patologie 3 1,29
9 Chirurgie dětská (FN Motol) 6 1,30
10 Infekční lékařství 5 1,30
11 Pneumologie (Pneumologická klinika) 4 1,32
12 Praktické lékařství 6 1,32
13 Otorinolaryngologie 4 1,36
14 Tělovýchovné lékařství 4 1,36
15 Ošetřovatelství 2 1,39
16 Urologie 5 1,41
17 Dermatovenerologie 5 1,41
18 Patologická fyziologie 3 1,44
19 Klinická propedeutika – pediatrická část 3 1,44
20 Pediatrie 6 1,44
21 Neurologie (Klinika dětské neurologie) 5 1,46
22 Kardiovaskulární medicína (Klinika kardiovaskulární chirurgie) 5 1,46
23 Praktické lékařství – úvod 1 1,47
24 Lékařská biologie 2 1,47
25 Pneumologie (Pneumologická klinika) 6 1,48
26 Neurologie (Neurologická klinika) 5 1,48
27 První pomoc 1 1,50
28 Kardiologie (Kardiologická klinika) 4 1,52
29 Lékařská mikrobiologie 3 1,53
30 Kardiochirurgie (Klinika kardiovaskulární chirurgie) 6 1,55
31 Anatomie 1 1,60
32 Pediatrie 4 1,61
33 Nukleární medicína 4 1,62
34 Klinická genetika 4 1,62
35 Klinická biochemie 4 1,62
36 Kardiovaskulární medicína (Kardiologické klinika) 5 1,63
37 Interna 4 1,66
38 Biochemie 2 1,69
39 Stomatologie 4 1,72
40 Ortopedie 5 1,72
41 Imunologie 3 1,72
42 Klinická propedeutika – interní část 3 1,72
43 Chirurgie dospělá (FN Motol) 6 1,73
44 Onkologie dětská 5 1,74
45 Histologie a embryologie 2 1,77
46 Anglická terminologie 2 1,80
47 Biofyzika 1 1,82
48 Chirurgie dospělá (FN Motol) 4 1,83
49 Rehabilitace 4 1,83
50 Pediatrie 5 1,90
51 Interna 5 1,91
52 Gynekologie a porodnictví 5 1,91
53 Traumatologie (Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie) 4 1,91
54 Onkologie dospělá 5 1,92
55 Oční lékařství 4 1,92
56 Gynekologie a porodnictví 6 1,97
57 Interna 6 1,97
58 Anesteziologie a intenzivní medicína 5 2,00
59 Humanitní základy lékařství 1 2,00
60 Lékařská informatika 2 2,02
61 Fyziologie 2 2,04
62 Lékařská psychologie 4 2,05
63 Epidemiologie 4 2,08
64 Veřejné zdravotnictví 4 2,33
65 Farmakologie 4 2,55
Vydáno: 9. 11. 2017 / Poslední aktualizace: 9. 1. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.