Zveřejňujeme výsledky hodnocení výuky – studentské ankety pro Všeobecné lékařství v českém jazyce za akademický rok 2018/2019

V akademickém roce 2018/2019 jsme připravili studentskou anketu opět ve Studijním informačním systému (SIS) a výsledky i letos zveřejňujeme… Proděkan pro kvalitu vzdělávání prof. Petr Marusič.


V akademickém roce 2018/2019 jsme připravili studentskou anketu opět ve Studijním informačním systému (SIS) a výsledky i letos zveřejňujeme. Zveřejněná část Studentské ankety zahrnuje pouze hodnocení výuky, nikoli hodnocení vyučujících a slovní komentáře. Výsledky najdete zde.

Výpovědní hodnota ankety závisí na radě parametrů. Jedním z nich je reprezentativnost, tedy kolik hodnotilo z těch, kteří mohli hodnotit. Tento parametr zůstává bohužel stále nízký – pro první čtyři roky studia (Všeobecné lékařství v českém jazyce) se pohyboval mezi 30 až 40 procenty hodnotících, v 5. ročníku klesl na 16 procent a v 6. ročníku dokonce na pouhá tři procenta. Bohužel je situace obdobná i pro studijní program Všeobecné lékařství v anglickém jazyce, pro studijní programy bakalářské i pro navazující magisterský.

Anketu je nutné interpretovat vzhledem k výše uvedeným skutečnostem střízlivě, ale přece jen má u řady předmětů určitou výpovědní hodnotu – může být užitečná pro garanty předmětů a upozorní také vedení fakulty na potenciální problémové předměty, kterými je vhodné se detailněji zabývat.

Na závěr bych chtěl znovu apelovat na studenty, ať hodnotí a ať hodnotí zodpovědně. Za kvalitu výuky nejsou odpovědní jen garanti předmětů, pedagogové a vedení fakulty, ale i studenti sami. Pokud nedostaneme kvalitní a dostatečně reprezentativní zpětnou vazbu, tak se nemůžeme zlepšovat.

V případě dotazů prosím kontaktuje paní Kateřinu Koubkovou na e-mailu .

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

proděkan pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

 

Vydáno: 18. 11. 2019 / Poslední aktualizace: 18. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.