Volné pracovní pozice

Zde naleznete nabídku pozic, které jsou v současnosti otevřené.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 1,000.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK, s pracovním úvazkem 0,200.