Pracoviště děkanátu

Organizační schéma děkanátu

Organizační schéma fakulty
 

Děkan fakulty, tajemnice fakulty
děkan fakulty  
tajemnice fakulty 22443 5802, 5803

 

Sekretariát děkanátu
funkce jméno (e-mail) telefon
asistentka děkana 22443 5800, 5801
sekretářka děkanátu 22443 5802, 5803
elektronická spisová služba 22443 5890
podatelna 22443 5827
řidič, zásobovač 257 296 116
22443 5802, 5803
projektový manažer 22443 5862
právník fakulty 22443 5812
Studijní oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5830
I.–III. ročník Všeobecné lékařství 22443 5831
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství 22443 5835
I.–III. ročník Všeobecné lékařství – anglická paralelka 22443 5833
IV.–VI. ročník Všeobecné lékařství – anglická paralelka 22443 5810
I.–III. ročník Bc. Všeobecná sestra, I.–III. ročník Bc. Fyzioterapie, I.–II. ročník NMgr. Fyzioterapie 22443 5864
referentka pro Univerzitu třetího věku 22443 5827
správa SIS

22443 5870

Úřední hodiny (do odvolání stanoveny následovně:)

Pondělí    
Úterý 10–12  
Středa    
Čtvrtek   13–15
Pátek    

 

Úřední hodiny studijního oddělení v odbobí od června do srpna 2021 najdete zde.

Úřední hodiny proděkanky pro studium klinických oborů
na základě oznámení na Studijním oddělení
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc.
Středa od 13.00

Úřední hodiny proděkana pro studium teoretických a preklinických oborů
na základě oznámení na Studijním oddělení
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
Pondělí od 13.00

Coordinator for International Students
Mgr. Petra Fabingerová

The coordinator is ready to help international students with their everyday or special needs other than specific study-related issues. If you need any assistance, help or support, please send an e-mail (), in which you can request an appointment.

Oddělení pro vědu a výzkum
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5828
grantové projekty 22443 5829
projekty OP VVV 22443 5858
grantové projekty

22443 5839

grantové projekty 22443 5818
grantové projekty  
licence, patenty  
Oddělení Ph.D. studia
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5845
referentka pro Ph.D. studium 22443 5836
Oddělení zahraničních záležitostí
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5862
Erasmus 22443 5862
Personální a mzdové oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5825
personalistka, mzdová účetní 22443 5811
personalistka, mzdová účetní 22443 5863
personalistka, mzdová účetní 22443 5865
organizačně-administrativní pracovník 22443 5832
podpora vědecké rady, personální administrativa 22443 5850
Úřední hodiny
Pondělí 9–12 13–15
Úterý 9–12 13–15
Středa    
Čtvrtek 9–12 13–15
Pátek 9–12  
Příslušnost zaměstnanců k referentům Personálního a mzdového oddělení podle pracovišť
kód pracoviště PaM
311 Ústav farmakologie Šobrová
312 Ústav patologické fyziologie Šobrová
320 Ústav anatomie Hajníková
321 Ústav patologie a molekulární medicíny Hajníková
322 Ústav soudního lékařství Šobrová
323 Ústav lékařské mikrobiologie Schiller
341 Interní klinika Hajníková
342 Ústav ošetřovatelství Schiller
343 Klinika kardiovaskulární chirurgie Šobrová
344 Kardiologická klinika Šobrová
345 Dětské kardiocentrum Šobrová
346 Geriatrická klinika Šobrová
350 Pediatrická klinika Hajníková
352 Ústav lékařské chemie a klinické biochemie Schiller
370 Chirurgická klinika ÚVN Schiller
371 Chirurgická klinika Hajníková
372 Urologická klinika Hajníková
380 Neurochirurgická klinika dětí a dospělých Šobrová
381 Klinika dětské chirurgie Hajníková
382 Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie Hajníková
383 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Šobrová
390 Gynekologicko-porodnická klinika Schiller
411 Klinika ušní, nosní a krční Šobrová
412 Oční klinika dětí a dospělých Šobrová
413 Stomatologická klinika dětí a dospělých Hajníková
421 Klinika infekčních nemocí Hajníková
422 Dermatovenerologická klinika Schiller
432 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Šobrová
441 Klinika dětské neurologie Schiller
442 Neurologická klinika Šobrová
443 Dětská psychiatrická klinika Hajníková
461 Klinika zobrazovacích metod Hajníková
462 Klinika dětské hematologie a onkologie Schiller
463 Onkologická klinika Hajníková
471 Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství Schiller
472 Ústav epidemiologie Hajníková
510 Ústav tělesné výchovy Šobrová
610 Ústav neurověd Šobrová
710 Ústav fyziologie Šobrová
711 Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny Hajníková
714 Ústav biofyziky Schiller
715 Ústav histologie a embryologie Hajníková
716 Ústav biologie a lékařské genetiky Šobrová
722 Ústav imunologie Hajníková
760 Ústav vědeckých informací Šobrová
810 Klinika nukleární medicíny a endokrinologie Hajníková
820 Pneumologická klinika Šobrová
821 Ústav jazyků Šobrová
822 Výukové pracoviště praktického lékařství Schiller
831 Centrum bioinformatiky Schiller
845 Oddělení informačních systémů Folková
850 Správa budov Folková
920 Děkanát Folková
972 Specializační vzdělávání Folková
Ekonomické oddělení
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5821
hlavní účetní 22443 5822,
778 111 202
účtárna 22443 5822
účtárna 22443 5804
likvidace faktur 22443 5838
správa majetku

22443 5823
veřejné zakázky a registr smluv 22443 5826
Pokladna – úřední hodiny
Pondělí zavřeno
Úterý 10–12
Středa zavřeno
Čtvrtek 10–12
Pátek zavřeno
Oddělení komunikace a vnějších vztahů
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5929
editor webových stránek

22443 5851

702 209 740

propagační grafika

22443 5895

editor, sociální sítě 22443 5897
fotograf, tisk posterů, kopírování 22443 5899
Kde nás najdete

Oddělení komunikace a vnějších vztahů (obsahová redakce webu, tiskárny a fotoateliér) se nachází v pavilonu W (budově 10), 1. patro, na konci chodby.

 

Tisk a kopírování: rozsah a ceník služeb, úřední hodiny
 • Tisk a kopírování zajišťujeme po předchozí domluvě pouze od pondělí do čtvrtka v době od 8 do 15 h. Prosíme o zasílání zakázek alespoň jeden den před požadovaným vyzvednutím. U zakázek zaslaných v den požadovaného vyzvednutí nejsme schopni vždy garantovat včasné dokončení. Kontakt: Michal Hladík, tel. 22443 5899,
 • Tisk posterů zajišťujeme pouze z dodaných podkladů (pdf v podobě, v jaké má být poster vytištěn); od ledna 2018 nenabízíme grafické zpracování posterů. Při použití loga 2. lékařské fakulty laskavě věnujte pozornost pravidlům jednotného vizuálního stylu fakulty.
 • Ceník služeb, které poskytuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů (bývalá Fotolaboratoř), je platný od 1. 1. 2018. Služby nabízíme studentům a zaměstnancům 2. lékařské fakulty a zaměstnancům FN Motol.
 • Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 21 %. Pro bezhotovostní platby je třeba předem dodat fakturační údaje; pro 2. LF UK: jméno objednatele, název pracoviště, č. nákl. střediska a č. grantu; pro FN Motol: jméno objednatele, název pracoviště, č. nákl. střediska nebo č. grantu. Bez dodání těchto údajů budeme požadovat uhrazení zakázky v hotovosti.
Tisk posterů (max. šířka 106 cm) 690 Kč/m (fotopapír) 890 Kč/m (textilie)
Laminování A4 15 Kč A3 30 Kč
Kroužková kovová vazba
(vč. kroužků a přední a zadní strany)
do 50 listů 20 Kč/kus 50 a více listů 30 Kč/kus
Kopírování a tisk černobílý A4 2 Kč (jednostr.) 3 Kč (oboustr.)
  A3  4 Kč (jednostr.) 6 Kč (oboustr.)
Tisk barevný A4 10 Kč (jednostr.) 15 Kč (oboustr.)
  A3 20 Kč (jednostr.) 30 Kč (oboustr.)
Výroba vizitek
(libovolný počet kusů)
3 Kč/kus  
Schéma správy webu 2. lékařské fakulty
jméno (e-mail) funkce pracoviště telefon
 • editor hlavní stránky
 • správce uživatelů („odpovědných osob“) a jejich oprávnění
 • správce struktury stránek
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK 22443 5851
 • editor hlavní stránky
 • editor publikačního okénka
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK 22443 5929
 • korektor aktualit, zápisů z jednání, oznámení na úřední desce a pracovišť
Oddělení komunikace a vnějších vztahů, děkanát 2. LF UK 22443 5897
;
 • formuláře
 • správce struktury stránek pracovišť
 • správa uživatelských identit ve fakultním Shibbolethu
 • správce fakultních aplikací
 • správa hesel
 • specializační vzdělávání
Oddělení informačních systémů 2. LF UK a FN Motol 778 962 174

Další informace o správě webu naleznete po přihlášení zde.   

Oddělení investiční výstavby
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 25729 6670
investiční technik 25729 6110
investiční technik 25729 6207
administrativní a technický pracovník 25729 6696
Oddělení specializačního vzdělávání
funkce jméno (e-mail) telefon
vedoucí 22443 5855
referentka specializačního vzdělávání 22443 5856
referentka specializačního vzdělávání 22443 5857
referentka specializačního vzdělávání 22443 5867
Oddělení technické podpory
funkce jméno (e-mail) telefon
  dispečink VS 22443 9131
  HOTLINE – posluchárny Motol 774 151 098
vedoucí 22443 5859
administrativní asistentka 22443 5866
technik 22443 5893
technik 22443 5834
technik 25729 6182
Kde nás najdete

 

 

Vydáno: 27. 11. 2014 / Poslední aktualizace: 7. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.