Doc. Jana Prausová o prevenci nádorových onemocnění

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, v článku na webu Zdravotnického deníku (13. 8. 2021; Prausová: První varovné signály nádorového onemocnění musí umět každý jako násobilku).

Náhledové foto: FN Motol

Vydáno: 23. 8. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Juan Zamora