Úřední deska

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, s pracovním úvazkem 1,000.

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK, s pracovním úvazkem 0,200.

Zveřejňujeme termíny státní rigorózní zkoušky z Gynekologie a porodnictví.

Mimořádná státní rigorózní zkouška z chirurgie se bude konat 6. 9. 2021.

Státní závěrečné zkoušky proběhnou od 8. 9. do 15. 9. 2021 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Opravný termín státních rigorózních zkoušek z Vnitřního lékařství se bude konat dne 26. 7. 2021.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 byl stanoven opatřením děkana č. 13/2020 a je dostupný na webu fakulty.