Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka – Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol

V Praze dne 10. 09. 2021

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol:

  • s pracovním úvazkem 1,000
  • s předpokládaným nástupem 01. 11. 2021

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ obor fyzioterapie
  • minimální praxe 10 let v oboru rehabilitace
  • pedagogická praxe minimálně 10 let
  • osobní a profesní předpoklady
  • zkušenosti s výukou v AJ a připravenost garantovat odborné předměty vyučované na pracovišti
  • předpoklad vědecké a publikační činnosti
  • předpoklady pro absolvování doktorandského studia
  • aktivní, odborná komunikace v anglickém jazyce a pokročilá znalost českého/slovenského jazyka jsou podmínkou

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 30ti dnů po zveřejnění výběrového řízení: Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol, e-mail: .

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

V souvislosti s přihlášením do tohoto výběrového řízení a zasláním požadovaných podkladů si Vás dovolujeme informovat, že 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se svým sídlem V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, bude v souladu s příslušnými právními předpisy, především zákonem č. 110/2019 Sb., zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely výběrového řízení na tuto pozici a to až do ukončení tohoto výběrového řízení.

Vydáno: 10. 9. 2021 / Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Olga Folková