Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka – Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK

V Praze dne 10. 09. 2021

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka pro Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny 2. LF UK:

  • s pracovním úvazkem 0,200
  • s předpokládaným dnem nástupu 01. 11. 2021

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání v psychologii, lékařské psychologii nebo komunikaci (Ph.D. nebo těsně před dokončením)
  • specializace v oboru paliativní péče, lékařské psychologii nebo v příbuzném oboru
  • publikační činnost v oboru paliativní péče, lékařské psychologii nebo v příbuzném oboru
  • zkušenost s výukou na VŠ, preferovaně na lékařské fakultě
  • aktivní znalost anglického jazyka za účelem výuky, organizace výuky v AJ, přípravy mezinárodních setkání zaměřených na bioetiku a psychologii apod. plus pokročilá znalost českého/slovenského jazyka jsou podmínkou

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 30ti dnů po zveřejnění výběrového řízení:

Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol, e-mail: .

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

V souvislosti s přihlášením do tohoto výběrového řízení a zasláním požadovaných podkladů si Vás dovolujeme informovat, že 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se svým sídlem V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, bude v souladu s příslušnými právními předpisy, především zákonem č. 110/2019 Sb., zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely výběrového řízení na tuto pozici a to až do ukončení tohoto výběrového řízení.

Vydáno: 10. 9. 2021 / Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Ing. Olga Folková