Krátkodobé a dlouhodobé výsledky alkoholové septální ablace při hypertrofické obstrukční kardiomyopatii u nemocných s mírnou hypertrofií levé komory: analýza pomocí propensity skóre

Short- and long-term outcomes of alcohol septal ablation for hypertrophic obstructive cardiomyopathy in patients with mild left ventricular hypertrophy: a propensity score matching analysis.

Veselka J, Faber L, Liebregts M, Cooper R, Januska J, Kashtanov M, Dabrowski M, Hansen PR, Seggewiss H, Hansvenclova E, Bundgaard H, Ten Berg J, Stables RH, Jensen MK. European Heart Journal. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz110. Published 30 April 2019. IF: 23.425

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., Kardiologická klinika 2. LF UK a FN Motol

Jedná se o studii provedenou na devíti evropských pracovištích (ČR, Německo, Polsko, Dánsko, Holandsko, Anglie) s cílem otestovat tvrzení současných evropských doporučených postupů o hypertrofické kardiomyopatii, že alkoholová septální ablace se může provádět pouze u nemocných s výraznou hypertrofií levé komory, poněvadž jinak hrozí vznik defektu v mezikomorové přepážce. Dosud je doporučováno léčit nemocné s mírnou hypertrofií implantací kardiostimulátoru nebo plastikou či náhradou mitrální chlopně.

Náš soubor (n=1505) je dosud největším publikovaným a nenalezli jsme žádného pacienta, který by v souvislosti s intervencí utrpěl defekt mezikomorové přepážky. Současně jsme nalezli 192 pacientů, které jsme v rozporu se současnými doporučenými postupy léčili i při pouze mírné hypertrofii, a tyto nemocné jsme dle propensity skóre srovnali s nemocnými s výraznější hypertrofií (172 vs. 172 pacientů).

Krátkodobé výsledky v obou skupinách byly dost podobné, stejně i hemodynamická účinnost a ústup dušnosti při dlouhodobém sledování (5,4 roku). Skupina s mírnou hypertrofií měla lepší dlouhodobé přežívání, což je nejtvrdší možný cílový ukazatel.

Na základě našich výsledků jsme navrhli změnu v budoucích doporučených postupech a rozšíření indikace k septální ablaci i na nemocné s mírnou hypertrofií mezikomorové přepážky.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article-abstract/doi/10.1093/eurheartj/ehz110/5479894

Vydáno: 28. 5. 2019 / Poslední aktualizace: 28. 5. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková