Nové poznatky o hypertrofické obstrukční kardiomyopatii

New developments in hypertrophic cardiomyopathy.

Cooper RM, Raphael CE, Liebregts M, Anavekar NS, Veselka J. Canadian Journal of Cardiology. 2017 Oct;33(10):1254–1265. doi: 10.1016/j.cjca.2017.07.007. Epub 2017 Jul 20. IF: 4.403

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Publikaci představuje senior autor prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., z Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

V tomto roce jsme publikovali souhrn současných vědomostí o hypertrofické obstrukční kardiomyopatii v časopisu Lancet (Veselka et al, 2017). Následně jsem byl osloven šéfredaktorem časopisu Canadian Journal of Cardiology o review na toto téma, a to se zaměřením na některá nová zjištění o této nemoci z poslední doby.

Tento nejnovější souhrn jsme tedy zaměřili na nové poznatky v rámci optimální léčby obstrukce, na nová zjištění týkající se rizikové stratifikace náhlé smrti a medikamentózní terapie, na změny v našem pohledu na průtok věnčitými tepnami u těchto pacientů a na význam zobrazovacích metod, včetně 3D zobrazení.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28941606

Vydáno: 6. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková