Obstrukce po alkoholové septální ablaci vs. život ohrožující kardiovaskulární příhody

Obstruction after alcohol septal ablation is associated with cardiovascular mortality events.

Veselka J, Tomašov P, Januška J, Krejčí J, Adlová R. Heart. 2016 Sep 1. pii: heartjnl-2016-309699. doi: 10.1136/heartjnl-2016-309699. [Epub ahead of print]. IF: 5.693

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Publikaci představuje první autor prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Články v časopisu Heart obsahují i krátkou sekci, ve které autoři popisují, co bylo známo o tématu před publikací jejich studie, co jejich studie přinesla nového a jaký dopad bude mít na klinickou praxi. Vlastně se tím podobá fakultnímu Publikačnímu okénku.

Před publikací naší poslední studie o hypertrofické obstrukční kardiomyopatii bylo známo, že reziduální obstrukce po výkonu, který se zaměřuje na její eliminaci (chirurgicky provedená myektomie nebo katetrizačně provedená alkoholová septální ablace), je spojena s horší dlouhodobou prognózou. Otázkou však je, nakolik máme být v léčbě agresivní a jaká je cílová hodnota, které bychom měli dosáhnout. Úplná eliminace obstrukce, tedy agresivnější léčba, může totiž být zatížena komplikacemi.

V naší práci ukazujeme, že pacienti s reziduálním gradientem pod 30 mm Hg, což je mimo jiné arbitrárně stanovená hranice pro diagnózu hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, mají méně život ohrožujících kardiovaskulárních příhod a lepší přežívání. Tudíž hranice 30 mm Hg používaná pro označení diagnózy samotné může být i jistým terapeutickým cílem.

Potěšením pro nás bylo, že studie byla redakcí vybrána jako „Editor's choice“ daného čísla časopisu Heart.

Celý článek si můžete přečíst zde.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27587438

Vydáno: 21. 11. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková