Výsledky alkoholové septální ablace u mladších pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií

Outcomes of Alcohol Septal Ablation in Younger Patients With Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy.

Liebregts M, Faber L, Jensen MK, Vriesendorp PA, Januska J, Krejci J, Hansen PR, Seggewiss H, Horstkotte D, Adlova R, Bundgaard H, Ten Berg JM, Veselka J. JACC: Cardiovascular Interventions. 2017 Jun 12;10(11):1134–1143. doi: 10.1016/j.jcin.2017.03.030. IF: 8.84

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Publikaci představuje senior autor prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., z Kardiologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Americké i evropské doporučené postupy o hypertrofické obstrukční kardiomyopatii vyhrazují léčbu obstrukce alkoholovou septální ablací pouze pro starší pacienty. Hlavním důvodem byl nedostatek dat o dlouhodobých účincích léčby a obava z možného proarytmogenního potenciálu této léčby.

Na základě multicentrického registru (ČR, Holandsko, Dánsko, Německo) jsme ukázali, že naopak mladí pacienti mají při septální ablaci méně komplikací a léčba má dlouhodobě výborný efekt.

Na základě této studie navrhujeme změnu indikací pro léčbu obstrukce u pacientů s hypertrofickou kardiomyopatií, což by mělo být součástí nových doporučených postupů u tohoto onemocnění. V editorialu přiloženém k této práci se totéž domnívá i šéf HCM centra na Harvardu prof. Fifer.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28595881


Do výběru pro Publikační okénko jsme zařadili i další dvě tematicky podobné publikace z roku 2017, resp. 2016; články rovněž představuje prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.:

Výsledky alkoholové septální ablace u méně symptomatických pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií: dlouhodobá studie vycházející z Euro-ASA registru

Veselka J, Faber L, Liebregts M, Cooper R, Januska J, Krejci J, Bartel T, Dabrowski M, Hansen PR, Almaas VM, Seggewiss H, Horstkotte D, Adlova R, Bundgaard H, Ten Berg J, Stables RH, Jensen MK. Journal of the American Heart Association. 2017 May 16;6(5). pii: e005735. doi: 10.1161/JAHA.117.005735. IF: 5.117

Doporučené postupy (evropské i americké) vyhradily alkoholovou septální ablaci při hypertrofické kardiomyopatii pouze těžce symptomatickým pacientům (dušnost NYHA III/IV – což značí, že nemocný nevyjde pro dušnost více než dvě patra najednou). Na vybraných pacientech z Euro-ASA registru se nám podařilo demonstrovat, že pokud byli léčeni i méně symptomatičtí pacienti, kteří si tuto léčbu vyžádali navzdory současným guidelines, pak jejich následný osud byl velmi příznivý a zcela srovnatelný s obecnou populací (vztahováno na věk a pohlaví). Výsledek práce interpretujeme jako dobrý základ ke změně evropských i amerických doporučených postupů u hypertrofické kardiomyopatie.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28512112


Nízká mortalita spojená s alkoholovou septální ablací u pacientů v Evropě

Veselka J, Jensen MK, Liebregts M, Januska J, Krejci J, Bartel T, Dabrowski M, Hansen PR, Bundgaard H, Steggerda R, Faber L. International Journal of Cardiology. 2016 Apr 15;209:194–5. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.02.077. Epub 2016 Feb 8. IF: 6.189

V kardiologických kruzích v USA probíhá diskuse o optimální léčbě obstrukce u nemocných s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií. Americké doporučené postupy jednoznačně upřednostňují chirurgickou léčbu (myektomii), tedy resekci nadbytečného myokardu ve výtokovém traktu levé komory, který brání ve výtoku krve do aorty. Jako alternativu připouští uvedená guidelines provedení alkoholové septální ablace, při které se daný myokard endovaskulární cestou abluje aplikací 96% alkoholu.

Toto přesvědčení autorů doporučených postupů však nabouraly výsledky velkého amerického registru, který ukázal, že tato operace je spojena s více než sedminásobným rizikem úmrtí během výkonu v porovnání s provedením alkoholové ablace. Na toto zásadní zjištění reagovali kardiologové nejproslulejších amerických pracovišť výsledky svých center (Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Boston, New York, Toronto), ukazujících excelentní výsledky s pouze 0,4% mortalitou (publikováno v JACC 2016). Proto jsme i my reagovali a v této práci jsme ukázali rovněž 0,4% mortalitu spojenou s alkoholovou septální ablací provedenou ve zkušených evropských centrech. Diskuse tedy pokračuje dále.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26896622

Vydáno: 9. 8. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková