Formuláře

Formuláře Studijního oddělení

 • Potvrzení o studiu
 • Žádost o evidenci uznané doby rodičovství
 • Žádost
 • Žádost o opakování předmětu
 • Žádost o individuální studijní plán
 • Oznámení o zanechání studia
 • Přihláška k obhajobě
 • Žádost – bakalářské a diplomové práce pro studenty jiných fakult
 • Potvrzení o splnění K10
 • Potvrzení o splnění praxe
 • Evidence stáží – prohlášení

 • Jakým způsobem lze nyní podat odvolání proti rozhodnutí o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách (např. proti rozhodnutí o vyměření poplatku, rozhodnutí o ukončení studia)?

  Ani v této mimořádné situaci nelze podat odvolání prostým e-mailem.


  V úvahu přicházejí následující možnosti podání odvolání:

  - na podatelnu fakulty (úřední hodiny podatelny naleznete na webu své fakulty)

  - na podatelnu rektorátu (pouze odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku)
  - e-mailem s elektronickým podpisem
  - datovou schránkou
  - poštou.

  Pokud vzhledem k vydaným mimořádným opatřením spočívajícím v omezení volného pohybu a pobytu na veřejnosti nemůžete podat odvolání některým z uvedených způsobů, můžete podat odvolání do 15 dnů poté, co odpadne překážka spočívající v omezení volného pohybu osob. Jestliže již tou dobou uplyne Vaše lhůta pro podání odvolání (odvolací lhůtu naleznete v poučení rozhodnutí, které Vám bylo vydáno), spojte svoje odvolání s žádostí o prominutí zmeškání úkonu ve smyslu § 41 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vzor takové žádosti naleznete ZDE.

  Obdobně se zmeškání lhůty použije i na žádosti o právech a povinnostech studentů podle § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách. Netýká se žádostí, které lze podat elektronicky (žádost o ubytovací stipendium, žádost o sociální stipendium).

Pro doktorské studium

Vydáno: 29. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 17. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Marie Havlová