Informace pro studenty posledních ročníků

Důležité upozornění

Poslední splněnou studijní povinností musí být vždy poslední státní zkouška.

Není přípustné, aby zápočet z Praktického lékařství nebo z volitelného předmětu následoval po poslední státní zkoušce.

Užitečné odkazy

Termíny promocí

Informace k promoci

Důležité podklady pro vyhotovení diplomu

Řádné ukončení studia

Vydáno: 3. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 11. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová