Říjen 2021

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle harmonogramu uvedeného v článku…

Nástroj umožňuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píšou a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. Webinář k používání Writefullu proběhne 13. října od 15.00 hod.

Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol na podzim 2021 se konají v různých učebnách a místnostech 2. LF UK a FN Motol a ne vždy začínají ve stejném čase. Věnujte pozornost podrobnějšímu programu.

Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 se uskuteční ve dnech 21. 9. 20215. 10. 2021.

Partnerská univerzita ve Štýrském Hradci přijímá až do 4. října 2021 přihlášky do mezinárodních Ph.D. programů.

Přihlášky lze do aplikace vkládat od 1. 10. 2021, přičemž je nutné je podat fakultnímu referentovi nejpozději do 1. 11. 2021.

Přidat do mého kalendáře