Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol na podzim 2021 se konají v různých učebnách a místnostech 2. LF UK a FN Motol a ne vždy začínají ve stejném čase. Věnujte pozornost podrobnějšímu programu.

Člen volebního výboru a senátor MUDr. Adam Láznička přehledně shrnuje harmonogram nadcházejících děkanských voleb a přináší odpovědi na nejčastější otázky, související s volbou.

Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol na podzim 2021 se konají v různých učebnách a místnostech 2. LF UK a FN Motol a ne vždy začínají ve stejném čase. Věnujte pozornost podrobnějšímu programu.

Zápis studentů do vyšších ročníků se bude konat dle harmonogramu uvedeného v článku…

Nástroj umožňuje pokročilou korekturu textů v angličtině. Je určen všem vědeckým pracovníkům a studentům, kteří píšou a publikují odborné texty v angličtině, ačkoliv nejsou rodilými mluvčími. Webinář k používání Writefullu proběhne 13. října od 15.00 hod.

Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol na podzim 2021 se konají v různých učebnách a místnostech 2. LF UK a FN Motol a ne vždy začínají ve stejném čase. Věnujte pozornost podrobnějšímu programu.

Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 se uskuteční ve dnech 21. 9. 20215. 10. 2021.

Partnerská univerzita ve Štýrském Hradci přijímá až do 4. října 2021 přihlášky do mezinárodních Ph.D. programů.

Od roku 2013 uděluje 2. lékařská fakulta dvěma studentům či pracovníkům fakulty do věku 35 let za vynikající práci Cenu Vlasty Adamové a Cenu Ervína Adama. Nominace pro rok 2021 lze podávat do 1. října.

Visegrádský fond vyhlásil stipendijní program podporující výzkumnou a studijní spolupráci s Tchaj-wanem, který je určen pro Ph.D. studenty, doktorandy a postdoktorandy. Uzávěrka pro podání příhlášek je 30. září 2021.

V pátek 24. září 2021 pořádá Neurootologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol interaktivní kurz věnovaný vestibulární problematice.

Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia v akademickém roce 2020/2021 se uskuteční ve dnech 21. 9. 20215. 10. 2021.

Semináře Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol na podzim 2021 se konají v různých učebnách a místnostech 2. LF UK a FN Motol a ne vždy začínají ve stejném čase. Věnujte pozornost podrobnějšímu programu.

Státní závěrečné zkoušky proběhnou od 8. 9. do 15. 9. 2021 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Festival v prezenční formě se uskuteční ve středu 8. září od 8.30 do 18.30 hod. na Vítězném náměstí v Praze.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Přihlašování do hodin tělesné výchovy proběhne od 6. září 8.00 hod. pro všechny povinné předměty, od 13. září pro všechny volitelné předměty.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Přihlášky lze do aplikace vkládat od 1. 10. 2021, přičemž je nutné je podat fakultnímu referentovi nejpozději do 1. 11. 2021.

Univerzita v německém Gießenu nabízí bezplatné on-line kurzy. Uzávěrka přihlášek 25. srpna 2021.

Konference proběhne v hybridní formě (bude umožněna osobní účast a také on-line participace) ve dnech 27. 7. až 29. 7. 2021.

Opravný termín státních rigorózních zkoušek z Vnitřního lékařství se bude konat dne 26. 7. 2021.

Uchazeči o studium na 2. lékařské fakultě mohou nahlédnout do svých materiálů 14. 7. 2021 v 10.00 na studijním oddělení děkanátu fakulty.

Druhý ročník sportovního klání mezi fakultami a nově i nemocnicemi.

Možnost přihlášení do pátku 9. července, kurz proběhne od 12. července do 16. července 2021.

Webináře z cyklu Research Smarter podpoří každý stupeň vaší výzkumné cesty tipy a triky expertů. Konají se 28. 6., 30. 6. a 2. 7. 2021.

Webináře z cyklu Research Smarter podpoří každý stupeň vaší výzkumné cesty tipy a triky expertů. Konají se 28. 6., 30. 6. a 2. 7. 2021.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Webináře z cyklu Research Smarter podpoří každý stupeň vaší výzkumné cesty tipy a triky expertů. Konají se 28. 6., 30. 6. a 2. 7. 2021.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Uvolněný startovací byt se nachází v objektu Centra Krystal v ulici J. Martího na Praze 6.

Nový program The Global Wales Postgraduate Scholarship nabízí stipendia studentům, kteří budou studovat magisterské programy na vybraných univerzitách ve Walesu.

Prodloužení uzávěrky přihlášek na doktorské studijní programy v Rakousku.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Workshop proběhne 8. června 2021 od 10.00 do 13.00.

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlásil 7. dubna 2021 u příležitosti výročí založení univerzity výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu Studenti proti pandemii. Deadline podávání projektů je 6. června 2021.

On-line přednáška v angličtině na téma Metastatický nemalobuněčný karcinom plic – od nihilismu k léčbě se uskuteční v pátek 4. června 2021 od 17.00 hodin.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Nepodařilo se vám přihlásit se na letní sportovní kurz v Dobronicích? Vzhledem k navýšení kapacity kurzu v souvislosti s rozvolňováním opatření otevíráme přihlašovací systém pro další zájemce. Přihlašovat se mohou studenti všech ročníků od středy 2. června 8 hodin.

Rektor Univerzity Karlovy vyhlašuje 4. kolo interní soutěže GAMA 2 UK, jehož cílem je podpořit na UK proces praktického využití výsledků výzkumu a vývoje v praxi a nalézt pro ně i komerční využití.

Atraktivní nabídka pro ty, které zajímá oblast umělé inteligenci a její využití ve zdravotnictví. Pro-bono 10týdenní on-line kurz HelloAI RIS! Uzávěrka 28. května 2021.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Na zasedání akademického senátu 2. LF UK ve středu 19. května od 14.30 se představí dva kandidáti na rektora UK. Připravili jsme přenos přes aplikaci Zoom, prostřednictvím které se můžete zapojit i do diskuse. Aktualizováno: Otázku můžete připravit i předem jako komentář na této stránce.

Každoroční setkání mladých vědců a odborníků zabývajících se zobrazovací analýzou v chorvatské Rijece v termínu 8.–17.července 2021. Uzávěrka přihlášek je 17. května 2021.

Centrum strategických partnerství vyhlašuje společnou výzvu pětičlenného strategického uskupení CENTRAL pro rok 2021. Termín pro podání přihlášek je 13. května 2021.

On-line přednáška v angličtině se uskuteční ve čtvrtek 13. května 2021 od 18.00 hodin.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Rektorský sportovní den 12. května byl vzhledem k trvající epidemiologocké situaci zrušen. Ústav tělesné výchovy pro vás na tento den připravil volitelné volnočasové aktivity v souladu s vládními nařízeními.

Lékařská fakulta v rakouském Štýrském Hradci (Graz) vyhlásila výběrové řízení na místa v mezinárodním doktorském programu. Uzávěrka přihlášek je 12. května 2021.

Univerzita Karlova vyhlašuje výběrové řízení na pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v letním semestru akademického roku 2021/2022. Uzávěrka přihlášek 10. května 2021.

 Žádosti o ubytování na Hlávkově koleji pro akademický rok 2021/2022 je třeba zaslat na rektorát Univerzity Karlovy do 7. května 2021.

Lékařská univerzita v rakouském Grazu nabízí doktorské studijní programy v angličtině. Uzávěrka přihlášek je 5. května 2021.

Možnost žádat o stipendia z programu Podpora internacionalizace UK (neboli POINT). Uzávěrka přihlášek 30. dubna 2021.

Možnost žádat o stipendia DAAD na pobyty v Německu. Uzávěrka přihlášek je 30. dubna 2021On-line seminář pro zájemce ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin.

Studenti magisterského studijního programu a doktorandi se mohou přihlásit na kurzy v rámci virtuální mobility Aliance 4EU+. Uzávěrka přihlášek je 25. dubna 2021.

Webinář se koná 20. 4. 2021 od 14.00–15.30. Podrobnosti a registrace na webu UK.

Chystáte se do zahraničí a nestihli jste se přihlásit na Erasmus? Nyní máte šance se ucházet o nominace na neobsazená místa na partnerských univerzitách. Uzávěrka přihlášek 15. dubna 2021.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

LUMC Global a Leiden Medical Center pořádají odbornou online akci na téma Inovace ve fetální terapii, která se uskuteční 15. dubna 2021 od 15.30 do 18.00 hodin. Registrace zdarma.

Seminář se koná 29. dubna 2021. Účast je zdarma, nutná registrace předem

Registration for the courses starts on 26 April at 10 a. m.

Japan Society for the Promotion of Science vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky. Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2021. Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2021.

Informujeme o nabídce krátkodobých i víceletých studijních pobytů na univerzitách na Tchaj-wanu. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2021.

Univerzita Karlova vyhlašuje 6. ročník soutěže Primus UK (rok 2022). Návrhy lze podávat do 20. dubna 2021.

On-line semestrální jazykové kurzy německého jazyka. Uzávěrka přihlášek je 30. března 2021.

 

Česko-bavorská vysokoškolská agentura BTHA nabízí stipendia na jazykové kurzy a tematické letní školy v Bavorsku. Uzávěrka pro podání přihlášek je 25. března 2021.

Jedinečná příležitost stát se součástí mezinárodně uznávaného onkologického výzkumu na Lékařské fakultě v rakouském Štýrském Hradci (Grazu). Uzávěrka přihlášek je 24. března 2021.
 

On-line přednáška v angličtině na téma Vztah mezi s věkem spojenou ztrátou sluchu a mozkovou atrofiíse uskuteční 23. března 2021 od 18 hodin.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Webinář se zaměřuje na problematiku využití systémů pro prevenci plagiátorství používaných na UK, konkrétně pak webové aplikace Turnitin a Thesis, resp. Odevzdej. Koná se 17. 3. 2021 v 16.00–18.00. Podrobnosti a registrace na webu UK.

Fond mobility UK vyhlašuje termíny podávání přihlášek do jarního kola 2021-1. Přihlášky se podávají přes webovou aplikaci zde. Uzávěrka je 14. března 2021 (do půlnoci).

Nabídka dvou stipendijních míst v Korejské republice pro studenty z České republiky. Termín pro odevzdání přihlášek je 12. března 2021.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Kurz bude probíhat od 18. 2. 2021. Přihlášky do kurzu zasílejte paní Zdeňce Fischlové na e-mail: .

National Tsing Hua University na Taiwanu nabízí na zimní semestr 2021/2022 mimořádné stipendium v rámci Taiwan-Europe Connectivity Scholarship: Czech Republic Project. Uzávěrka přihlášek je 7. března 2021.

Kurz bude probíhat od 18. 2. 2021. Přihlášky do kurzu zasílejte paní Zdeňce Fischlové na e-mail: .

Partnerská univerzita v Düsseldorfu nabízí letní jazykový kurz německého jazyka. Uzávěrka přihlášek je 3. března 2021.

Otevření druhé výzvy pro předkládání návrhů společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+ a připravované vypsání třetího ročníku minigrantů Univerzity Karlovy na podporu alianční spolupráce ve vědě a výzkumu. Deadline pro podání žádostí do obou výzev je 1. března 2021.

Česko-francouzský program Barrande Fellowship nabízí granty pro doktorandy na výzkumné pobyty ve Francii. Uzávěrka přijímání přihlášek je 26. února 2021.

Rektorát Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na účast studentů na jubilejní, 10. studentské konferenci univerzitní sítě UNICA. Konference by měla proběhnout v Lisabonu od 18. do 21. července 2021. Uzávěrka přihlášek je 25. února 2021.

Kurz bude probíhat od 18. 2. 2021. Přihlášky do kurzu zasílejte paní Zdeňce Fischlové na e-mail: .

Chystáte se v příštím akademickém roce na erasmus? Přihlaste se do výběrového řízení. Uzávěrka je 21. února 2021.

 

Chcete se zeptat na cokoliv, co vás zajímá v souvislosti s přijímačkami a studiem na 2. lékařské? Ujistit se, zda jste si správně vybrali svůj budoucí obor studia, a zjistit víc o tom, co vás na medicíně nebo fyzioterapii čeká? První videochaty přes Zoom proběhnou 20. února 2020.

Kurz bude probíhat od 18. 2. 2021. Přihlášky do kurzu zasílejte paní Zdeňce Fischlové na e-mail: .

Univerzita v Gießenu nabízí Virtual International Programme pro letní semestr 2021. Uzávěrka přihlášek je 15. února 2021.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Ústav jazyků vypisuje termíny pro jazykové testy na stáže Erasmus 2021/2022.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Izraelská akademie věd a klasického vzdělávání vyhlásila program pro vynikající zahraniční výzkumné pracovníky, kteří nedávno ukončili doktorské studium. Uzávěrka pro přijímání žádostí na izraelské straně je 1. února 2021.

Během webináře se seznámíme s principem zabezpečení on-line testů v Moodle pomocí Safe Exam Browseru (SEB). Webinář proběhne 25. 1. 2021 od 14.00 hod.

V pondělí 25. 1. 2021 od 10.00 hod. bude spuštěno přihlašování do hodin tělesné výchovy pro povinné předměty.

Zveme na online den otevřených dveří 2. lékařské fakulty, který proběhne v sobotu 16. ledna 2021 od 10 hod. Budete moct sledovat stream s představením našich oborů, přes Zoom chatovat s našimi studenty nebo si vybrat z pestré nabídky videí.

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky z AJ pro doktorandy

Webinář povede zástupce Osmosis, který po prezentaci bude odpovídat na případné dotazy. Webinář proběhne v anglickém jazyce v  úterý 12. 1. od 15.30 – 16.30 h.

Přidat do mého kalendáře