Adresář

Údaje ve fakultním webovém adresáři se automaticky generují z databáze Karlovy univerzity WhoIS. V seznamu uvádíme všechny zaměstnance fakulty v pracovním poměru (nikoli v jiném druhu pracovněprávního vztahu).

Pro zaměstnance: Změny v kontaktních údajích oznamujte prosím Personálnímu a mzdovému oddělení. Změnu emailu s doménou @lfmotol.cuni.cz oznamujte Oddělení informačních systémů. Nemáte-li přidělen e-mail, podejte žádost o zřízení účtu prostřednictvím našeho webového formuláře.

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž | Všichni
Jméno Pracoviště Telefon E-mail
Mgr. Dagmar Adamíková Ústav farmakologie 257 296 452
MUDr. Kateřina Adamovičová Pediatrická klinika
Mgr. Irena Adkins, Ph.D. Ústav imunologie 224 435 961
MUDr. Radka Adlová Kardiologická klinika 224 434 961
MUDr. Azzat Al-Redouan Ústav anatomie 257 296 232
MUDr. David Alan Kardiologická klinika 224 434 952
Meritxell Alberich Jorda, M.Sc., Ph.D. Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 580
Natividad Alquezar Artieda Klinika dětské hematologie a onkologie 224 436 524
MUDr. Anne Tharindi Shenali Dias Amaratunga Pediatrická klinika 224 432 089
MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Klinika infekčních nemocí 266 082 702
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. Ústav biofyziky 257 296 350
Ing. Zuzana Amlerová Ústav neurověd
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. Neurologická klinika 224 436 801
prof. Rostislav Andel, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Miroslava Anděrová, CSc. Ústav neurověd 241 062 050
Mgr. Petr Andreas, Ph.D. Oddělení komunikace a vnějších vztahů 224 435 851
Francesco Angelucci, Ph.D. Neurologická klinika
Ing. Milena Antušková Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 387
JUDr. Iveta Aubrechtová Sekretariát děkanátu 224 435 812
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. Urologická klinika 224 434 800
Mgr. Lenka Babková Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 272
MUDr. Jan Balko Ústav patologie a molekulární medicíny 224 435 624
Bc. Jana Balnerová, DiS. Oddělení pro vědu a výzkum
Martin Balšánek Oddělení informačních systémů 224 439 123
MUDr. Jana Bartošová Pediatrická klinika 224 432 253
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D. Pneumologická klinika 224 436 601
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA Ústav imunologie 224 435 960
Ing. Dana Basařová Oddělení zahraničních záležitostí 224 435 862
MUDr. Stanislav Batko Onkologická klinika 224 434 749
MUDr. Eliška Bébrová Ústav lékařské mikrobiologie 224 435 371
MUDr. Richard Becke Ústav histologie a embryologie 257 296 250
MDDr. Martina Bejdová Stomatologická klinika dětí a dospělých 224 433 171
Kristýna Beldová Oddělení pro vědu a výzkum 224 435 839
doc. MUDr. František Bělina, CSc. Chirurgická klinika ÚVN 973 202 917
MUDr. Anežka Bělohlávková, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 380
RNDr. Šárka Bendová, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 257 296 152
Zuzana Bendová Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 224 425 402
doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 224 432 504
Mgr. Klára Benešová Klinika dětské neurologie
MUDr. Barbora Beňová, Ph.D. Klinika dětské neurologie 224 433 380
Martina Bernáth, DiS. Ústav biologie a lékařské genetiky 224 433 542
doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. Klinika dětské neurologie
Mgr. Martin Bezdíčka Pediatrická klinika 224 432 026
Michaela Bezrouková Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 224 432 801
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 224 438 251
Blanka Bit Klinika ušní, nosní a krční 224 432 601
PhDr. Petr Bitnar Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 224 439 247
MUDr. Martin Bláha Interní klinika
MUDr. Martin Bláha, Ph.D. Neurochirurgická klinika dětí a dospělých
doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. Pediatrická klinika 224 432 056

Stránky