Umístění pracovišť 2. LF UK v areálu FN Motol

Vydáno: 4. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 29. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.