Studijní plány a akreditace

Magisterský studijní program – Všeobecné lékařství
Bakalářský studijní program – Fyzioterapie
Bakalářský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie

Bakalářský studijní program Fyzioterapie

Navazující magisterský studijní program – Aplikovaná fyzioterapie
Navazující magisterský studijní program – Specializace ve zdravotnictví – obor – Fyzioterapie

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie

Bakalářský studijní program – Všeobecné ošetřovatelství
Bakalářský studijní program – Pediatrické ošetřovatelství
Bakalářský studijní program – Ošetřovatelství – obor – Všeobecná sestra, kombinovaná forma studia
Celoživotní vzdělávání


Archiv dřívějších studijních programů

Vydáno: 29. 11. 2013 / Poslední aktualizace: 6. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Marie Havlová