Informace z Univerzity Karlovy

0

Opatření rektora č. 10/2021 prodlužuje mimořádný stav na Univerzitě Karlově do 30. 4. 2021.

0

Rektor UK reaguje na vývoj epidemiologické situace a na aktuální usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. ledna 2021.

0

Prof. Tomáš Zima reaguje na usnesení vlády České republiky č. 1263 ze dne 30. 11. 2020.

0

Univerzita Karlova spolu s vysokoškolským sportovním centrem Victoria MŠMT vyhlašují nové kolo stipendijního sportovního programu.

0

Sdělení reaguje na usnesení vlády č. 1102 a 1103 z 26. 10. 2020 (https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-26-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/).

0

Sdělení rektora UK prof. Tomáše Zimy související s nařízením Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 a znění zmíněného nařízení v pdf.

0

Odpovědi na často kladené otázky (nejen) k distanční výuce. Aktualizováno k 14. 9. 2020. V češtině a angličtině.

0

Obecná doporučení  a pravidla pro vedení fakult, garanty studijních programů a vyučující k výuce (včetně distanční), k akademickým obřadům a ke konání státních závěrečných zkoušek.

Stránky